Już dzisiaj w klubie Neo koncert charytatywny dla Dominika Barnasia – pomóżmy uratować chłopcu wzrok

3 lipca 2015

Już dzisiaj o godzinie 19 w klubie Neo w Przemyślu odbędzie się koncert charytatywny w wykonaniu Tadek Firma. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na operację oczu Dominika Barnasia. Zabieg pozwoli uratować wzrok chłopca.

Dominik Barnaś urodził się w 23 tygodniu ciąży z niewydolnością oddechową, ciężką dysplazją oskrzelowo -płucną, zapaleniem płuc, niedokrwistością. W pierwszych dniach życia przeszedł sepsę, wyłonienie stomii na jelitach i krwawienie dokomorowe wewnątrzczaszkowe. Dzielnie walczył o każdą chwilę życia.Wskutek tlenoterapii doszło do rozwoju retinopatii wcześniaczej i odwarstwienia siatkówki w obu oczkach. Sytuacja taka grozi całkowitą ślepotą. Już dziś Dominik niedowidzi, co uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie. A być może niedługo całkiem stracić wzrok. Lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka zawzięcie walczyli o oczka Dominika. W Polsce proces leczenia jest już zakończony a możliwości wyczerpane. Dominik nie widzi na jedno oczko a na drugie słabo.
By chłopczyk miał zdrowe oczka potrzebna jest operacja w USA do ktorej został zakwalifikowany i którą należy wykonać jak najszybciej. Kwota potrzeban by pomóc, to 60 tys. zł.

Organizatorami koncertu są :
Patriotyczny Przemyśl,
Młodzież Wszechpolska – Przemyśl,
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej,
– Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w Przemyślu.