„Polacy-Ukraińcy 1943-1945” – wystawa IPN w biurze przemyskiego posła Wojciecha Bakuna

4 lipca 2017

W biurze poselskim Wojciecha Bakuna można oglądać wystawę „Polacy-Ukraińcy 1943-1945”. Ekspozycja przygotowana przez IPN otwiera przemyskie obchody dnia pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA.

Wystawę „Polacy-Ukraińcy 1943-1945: antypolska akcja OUN i Upa Bandery/rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich” przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Powstała ona prawie wyłącznie na podstawie dokumentów ukraińskich.
Decyzja o przyjęciu takiej formuły została podyktowana negowaniem przez niektórych historyków z Ukrainy istnienia dokumentów potwierdzających rolę sprawczą OUN-B w masowych mordach ludności polskiej na Wołyniu popełnianych już w pierwszej połowie 1943 r. – podaje IPN.

Wykorzystane na wystawie ukraińskie archiwalia, to przede wszystkim materiały wytworzone przez OUN-B i UPA, a przeznaczone głównie do użytku wewnętrznego organizacji. Wśród materiałów znalazły się m.in. protokoły przesłuchań wziętych do niewoli konspiratorów ukraińskich, w tym przedstawicieli Centralnego Kierownictwa OUN-B czy też dokumenty kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Pozyskano je w większości z archiwów polskich, a przede wszystkim ukraińskich.
Wystawa ukazuje także kontrowersyjne zagadnienie polskiego odwetu, którego genezę i skalę także ukazano w świetle źródeł ukraińskich.

Jest to integralna część większej wystawy przygotowanej przez lubelski IPN. U nas można zobaczyć aż 37 tablic. Wystawę przygotowano głównie na podstawie dokumentów ukraińskich, a użyte dokumenty polskie mają jedynie za zadanie dopełnić całości. Znajdziemy tutaj też kontekst ocalonych, kontekst sprawiedliwych wśród Ukraińców. Należy nie tylko pokazywać wszystko co było dobre po naszej stronie, a złe po stronie ukraińskiej, ale też pokazać złe działania jakie były po stronie Polaków. Musimy podkreślić, że w żadnym wypadku nie można postawić tutaj znaku równości pomiędzy sprawstwem ukraińskim, a odwetem polskim, coś co często próbuje robić strona ukraińska. Liczby, które wyłaniają się z tych dokumentów są przerażające.– mówi poseł Kukiz`15 Wojciech Bakun.

Wystawa znajduje się w biurze poselskim Wojciecha Bakuna, ul.Wybrzeże Piłsudskiego 1. Można ją zwiedzać codziennie do dnia 20 lipca br., w godzinach pracy biura tj. pon.-pt. 8-16.

Anna Fortuna