Polacy oceniają działania rządu. Niepokój o gospodarkę.

9 maja 2020

 

Według sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Polacy nie najlepiej oceniają sposób, w jaki radzi sobie rząd w walce z epidemią koronawirusa.

44 procent ankietowanych ocenia działania ekipy Mateusza Morawieckiego ,,dobrze” lub ,,raczej dobrze”. Jednak aż 46 procent respondentów uznało, że rząd nie radzi sobie z problemami wywołanymi przez koronawirusa- 26 procent badanych stwierdziło, że rząd radzi są ,,raczej źle”, a aż 20 %, że ,,zdecydowanie źle”.

Jeszcze gorzej wypada odpowiedź na pytanie czy podejmowane przez rząd próby pomocy gospodarce są wystarczające. W tej kategorii aż 75 % badanych stwierdziło, że wysiłki rządu są niewystarczające.

Nie wieje też optymizmem jeśli chodzi o nastroje Polaków co do stanu gospodarki w przyszłości. Aż 64 % Polaków uznało, że polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości nie daje nadziei na poprawę sytuacji gospodarczej.

Badanie CBOS-u przynosi pewien rozdźwięk. O ile respondenci są prawie po równo podzieleni co do oceny sposobu walki z zagrożeniem epidemicznym (m.in. obowiązek maseczkowy, zakazy zgromadzeń), to zdecydowana większość Polaków nie wierzy, iż aktualnemu rządowi uda się zaradzić kłopotom gospodarczym.

 

 

zdj.KPRM/Krystian Maj