Podsumowanie działalności szpitala psychiatrycznego w Żurawicy i prezentacja nowej dyrektor

2 lutego 2017

Podczas konferencji prasowej w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy omówiono dotychczasową działalność tej placówki oraz jej plany na przyszłość. O tym jak duże zapotrzebowanie jest na to miejsce mówił członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz nowy dyrektor tego szpitala Barbara Stawarz.

Pośpiech życia, stres, powoduje że coraz więcej osób cierpi na zaburzenia psychiczne. Dlatego też zapotrzebowanie na prosperowanie takiej placówki jak Szpital Psychiatryczny w Żurawicy jest bardzo duże. Pomimo iż posiada on 240 łóżek w 4 oddziałach, to niejednokrotnie brakuje tam miejsc.

Dyrektor Barbara Stawarz

Liczymy, że ta placówka, która od wielu lat związana jest z leczeniem psychiatrycznym będziemy miała również tą funkcję, która odpowie na współczesne wyzwania, szczególnie sprawy związane z różnego rodzaju uzależnieniami, nie tylko od alkoholu, ale też dopalaczy czy uzależnień od sprzętu elektronicznego. To też jest potężny problem społeczny, na który jednostki ochrony zdrowia muszą odpowiedzieć nie tylko w kontekście samego przeciwdziałania czy leczenia już osób, które mają z tym problem, ale też i wielkiej akcji promocyjnej, która informacyjnie będzie dbała o to nasze zdrowie publiczne – powiedział podczas konferencji prasowej członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek. Podkreślił on także, że leczenie psychiatryczne w tej części województwa jest postawione na najwyższym poziomie.

Ogromnie ważne jest aby nie przegapić najmniejszego sygnału, dziwnego zachowania. Dlatego też edukacja jest bardzo ważna. Zareagowanie w odpowiednim momencie może uratować życie – przekonuje nowy dyrektor placówki w Żurawicy Barbara Stawarz.
W dniu 31 stycznia 2017 r. komisja konkursowa wskazała WPSP w Żurawicy jako placówkę wyłonioną w konkursie ofert na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu – opieki psychogeriatrycznej, a uruchomienie tego oddziału wpłynie na lepszą kompleksowość usług medycznych w tym miejscu. Działania dyrektora w ostatnim półroczu były ukierunkowane przede wszystkim na poprawę jakości świadczonych usług oraz poprawienie atmosfery panującej w Szpitalu wśród personelu. Zatrudniono dodatkowych lekarzy specjalistów, pielęgniarki, psychologów, przeszkolono grupę sanitariuszy, co znacznie poprawiło jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów. Na bieżąco odbywają się szkolenia dla pielęgniarek finansowane ze środków unijnych. Szpital stara się również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i ich rodzin. Organizuje dni otwarte Szpitala, pikniki dla pacjentów, rodzin i najbliższego środowiska. Placówka promuje profilaktykę zdrowia w jednostkach oświatowych i organizuje wystawy prac pacjentów. Dyrektor zapewniła, że w bieżącym roku planuje rozwój szpitala zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i środowiskowego.

Placówka podjęła również próbę uzyskania dodatkowych środków finansowych w Szpitalu w ramach projektu transgranicznego Polska – Białoruś- Ukraina. Jeśli się powiedzie dokończona zostanie budowa budynku – rozpoczęta w 2008 r. – obecnie stojącego w surowym stanie. W nim powstałby oddział leczenia uzależnień.

Podczas konferencji S.Kruczek podkreślił, że dla zarządu województwa potrzeby pacjenta są na pierwszym miejscu. Zapewnił również, że nie ma decyzji o przeniesieniu oddziału psychosomatycznego ze Szpitala OLK w Przemyślu do Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy.

Różne warianty są rozpatrywane, ale żaden z nich nie idzie przeciwko likwidacji leczenia psychiatrycznego na terenie subregionu przemyskiego. Wszelkie zmiany nie będą miały znaczenia dla pacjentów, bo nawet jeśli jest jakiś wariant współpracy szpitala w Żurawicy z szpitalami przemyskimi, to jest to raptem 12 km od miasta. Nie ma decyzji co do przenoszenia oddziału psychosomatycznego do Żurawicy – zapewnia Stanisław Kruczek.

Od stycznia 2017 r. funkcję dyrektora szpitala w Żurawicy pełni Barbara Stawarz, doktor nauk o zdrowiu, która ma ukończone studia podyplomowe z zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, jednocześnie jest konsultantem wojewódzkim w pielęgniarstwie epidemiologicznym.

W służbie zdrowia pracuję 22 lata, dlatego też sprawy związane ze służbą zdrowia, z leczeniem pacjentów, z potrzebami pacjentów nie są mi obojętne – mówi dyrektor Barbara Stawarz.