Po raz kolejny będą kwestować na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy

Po raz kolejny będą kwestować na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy. Tegoroczna kwesta potrwa od 31 października do 1 listopada.

Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy będzie trwała od 31 października do 1 listopada. Datki będą zbierane na Cmentarzu Głównym oraz na Cmentarzu Zasanie. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na prace konserwatorskie dwóch nagrobków rodziny Majerskich, które usytuowane są w polu nr 16, rząd 1 na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

Ferdynand Majerski (1832 – 1921) artysta-rzeźbiarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Mieszkał i pracował w Galicji, m.in. we Lwowie, a od 1867 w Przemyślu. W Przemyślu w 1867 roku założył pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską, w której było zatrudnionych ok. 50 osób, co czyniło ją jedną z największych w regionie. Zakład tworzył głównie elementy świątyń i nagrobki. Pracowania mieściła się przy ulicy J. Słowackiego 44 i to z niej pochodzi większość zachowanych na cmentarzu nagrobków.

Syn Ferdynanda, Stanisław (1872-1926) był inżynierem architektem. Jego dziełem jest szereg budowli wzniesionych w Przemyślu na przełomie XIX i XX wieku, między innymi według jego projektu powstał w 1911 roku neogotycki kościół na Błoniu oraz synagoga na ul. Słowackiego. Brał on także czynny udział w pracach nad restauracją katedry obrządku łacińskiego i wieży katedralnej przeprowadzonych w pierwszych latach XX w.

Planowane do wykonania prace przy nagrobkach rodziny Majerskich i ich dzieci są wyrazem naszego szacunku dla twórczości tego wspaniałego artysty oraz dowodem wspólnego działania o zachowanie tych niezwykłych pamiątek dawnej kultury.

W Kweście 2017 odbywającej się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i organizowanej, jak dotychczas przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wezmą udział: prezydenci miasta, posłowie na sejm, radni rady miejskiej, artyści i dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele, stowarzyszenia i fundacje.

Fot. Marian Gdula