Po raz kolejny będą kwestować na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy

29 października 2017

Po raz kolejny będą kwestować na rzecz ratowania zabytków przemyskich cmentarzy. Tegoroczna kwesta potrwa od 31 października do 1 listopada.

Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków przemyskich cmentarzy będzie trwała od 31 października do 1 listopada. Datki będą zbierane na Cmentarzu Głównym oraz na Cmentarzu Zasanie. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na prace konserwatorskie dwóch nagrobków rodziny Majerskich, które usytuowane są w polu nr 16, rząd 1 na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

Ferdynand Majerski (1832 – 1921) artysta-rzeźbiarz. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie malarstwa, rzeźby i rysunku. Mieszkał i pracował w Galicji, m.in. we Lwowie, a od 1867 w Przemyślu. W Przemyślu w 1867 roku założył pracownię artystyczno-rzeźbiarską i kamieniarską, w której było zatrudnionych ok. 50 osób, co czyniło ją jedną z największych w regionie. Zakład tworzył głównie elementy świątyń i nagrobki. Pracowania mieściła się przy ulicy J. Słowackiego 44 i to z niej pochodzi większość zachowanych na cmentarzu nagrobków.

Syn Ferdynanda, Stanisław (1872-1926) był inżynierem architektem. Jego dziełem jest szereg budowli wzniesionych w Przemyślu na przełomie XIX i XX wieku, między innymi według jego projektu powstał w 1911 roku neogotycki kościół na Błoniu oraz synagoga na ul. Słowackiego. Brał on także czynny udział w pracach nad restauracją katedry obrządku łacińskiego i wieży katedralnej przeprowadzonych w pierwszych latach XX w.

Planowane do wykonania prace przy nagrobkach rodziny Majerskich i ich dzieci są wyrazem naszego szacunku dla twórczości tego wspaniałego artysty oraz dowodem wspólnego działania o zachowanie tych niezwykłych pamiątek dawnej kultury.

W Kweście 2017 odbywającej się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i organizowanej, jak dotychczas przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wezmą udział: prezydenci miasta, posłowie na sejm, radni rady miejskiej, artyści i dziennikarze, pracownicy urzędów i instytucji kultury, młodzież i nauczyciele, stowarzyszenia i fundacje.

Fot. Marian Gdula