Oficerowie z Akademii Sztuki Wojennej szkolili się w Przemyślu [Galeria zdjęć]

20 stycznia 2018

W Przemyślu odbyły się ćwiczenia „Twierdza -18” Akademii Sztuki Wojennej. Około 90 żołnierzy doskonaliło swoje umiejętności orientowania topograficznego i oceny terenu działań.

Pierwszy etap ćwiczenia TWIERDZA-18 rozpoczął się 8 stycznia br. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Druga, kluczowa faza treningu miała miejsce w Przemyślu, w dniach od 15 do 20 stycznia br.

Tematem ćwiczenia było działanie brygady w czasie kryzysu i wojny. Pod wieloma względami jest to ćwiczenie innowacyjne. Scenariusz treningu uwzględnia specyfikę geograficzną i historyczną obszaru Podkarpacia i związane z tym nietypowe działania taktyczne.

Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych, doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia, ale także współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej
i oddziałami Straży Granicznej w zakresie oceny terenu, wykorzystania miejscowej infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego.

Celem tego ćwiczenia jest kształcenie i doskonalenie umiejętności studentów oraz tworzenie warunków, aby nabywali doświadczenia w zakresie organizacji, planowania i synchronizowania działań bojowych – powiedział płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prorektor do wojskowych ASW.

Realistyczny scenariusz ćwiczenia przewiduje sytuację chaosu i braku stabilizacji
w określonym rejonie fikcyjnego państwa (Wislandii), wywołaną w dużej mierze przez działania hybrydowe państwa-agresora (Matadoru).

Uczestnicy ćwiczenia, studiujący w ASW oficerowie, ale i studenci cywilni kierunku „obronność” uczą się i doskonalą swoje umiejętności planowania i organizowania przemieszczenie zgrupowania taktycznego do rejonu ogarniętego konfliktem społeczno-politycznym, podsycanym przez wrogie państwo. Rozpoznają przeciwnika i planują wraz z WOT działania przeciw dywersyjne. Organizują współdziałanie wojska ze Strażą Graniczną w celu ochrony granicy państwa. Planują współpracę z Policją, by mieszkańcy ogarniętego zamieszkami regionu mogli poczuć się bezpiecznie. Udzielają pomocy i zapewniają bezpieczeństwo władzom samorządowym i administracji państwowej w sprawowaniu ich funkcji. Razem z MSWiA, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i organizacjami pozarządowymi planują pomoc uchodźcom, masowo napływającym na teren ćwiczącego państwa. Wreszcie poprzez media informują o swoich działaniach społeczność narodową i międzynarodową. Oficerowie prasowi odpowiadają na ataki dezinformacyjne przeciwnika. To tylko kilka z problemów do rozwiązania.

To specyficzne ćwiczenie. Pierwszy raz od kilkunastu lat współdziałaliśmy z innymi niż wojsko jednostkami. W tym ćwiczeniu uczestniczą żołnierze 3. Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa. Młodzi oficerowie, dzięki wiedzy przekazywanej przez naszych nauczycieli, rozszerzają swoją wiedzę taktyczną, jeżeli chodzi o wykorzystanie i użycie wojsk obrony terytorialnej w działaniach wojennych i kryzysowych – dodaje kier. ćwiczenia płk dr hab. Leszek Elak, prodziekan wydziału wojskowego ASW.

Anna Fortuna

no images were found