Oddział Celny w Przemyślu sprawdza coraz więcej przesyłek

25 czerwca 2018

Oddział Celny w Przemyślu – Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” to jedno z kilku miejsc w kraju obok Warszawy, Gdańska, Poznania, Szczecina i Zabrza, gdzie odbywa się odprawa celna zagranicznych przesyłek dostarczanych do odbiorców w Polsce.

Od początku roku funkcjonariusze KAS skontrolowali tu blisko 9,5 tysiąca paczek, ok. 30 % więcej niż rok wcześniej. Funkcjonariusze weryfikują nie tylko ich wartość, ale także kwestię bezpieczeństwa produktów czy naruszenia praw własności intelektualnej. Średnio tygodniowo sprawdzanych jest około  400 przesyłek.

Od ubiegłego roku funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej dokonujący kontroli przesyłek, notują duży wzrost ilości przesyłek zawierających towary, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej. Od początku tego roku w tym zakresie funkcjonariusze wszczęli już 46 postępowań.

Z obserwacji Służby Celno-skarbowej wynika, że w większości przypadków towary podrabiane znajdujące się w przesyłkach, to zakupione na aukcjach internetowych, czy w zagranicznych sklepach zegarki, torebki, okulary, paski, odzież, akcesoria samochodowe.  Przesyłane najczęściej z Chin, Hong Kongu czy Singapuru.

Zamawiający „markowy” towar często korzystają z  aukcji internetowych i deklarują, że zakupili zupełnie inny towar niż ten, który znajduje się w paczce.  W ubiegłym roku zatrzymano tutaj ok 780 takich produktów , w tym roku  już blisko 380 szt.
W razie wątpliwości funkcjonariusze kontaktują się w kancelariami prawnymi reprezentującymi właścicieli chronionych znaków towarowych. Po ich ocenie, jeśli stwierdzone zostaje naruszenie prawa,  składane są wnioski o ściganie i ukaranie sprawców. A to oznacza nie tylko przepadek kupionego podrabianego towaru, ale także  wysokie kary finansowe.

Kupujący musi pamiętać o tym, że zagraniczna przesyłka będzie zwolniona z należności celnych  jeśli wartość towaru nie przekracza 150 euro.  W tym przypadku brak jest zwolnienia z VAT.

Natomiast w przypadku przesyłek stanowiących prezenty – zwolnienie z należności celnych  i podatkowych dotyczy towarów, których wartość nie przekracza 45 euro pod warunkiem, że przesyłka jest od osoby fizycznej do fizycznej oraz przesyłane towary nie mogą być w ilościach handlowych.