Brave Kids w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu

25 czerwca 2018

Dzieci uczestniczące w projekcie edukacyjno-artystycznym „Brave Kids 2018” zaprezentowały swoje umiejętności w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

W ramach projektu Brave Kids 2018 do Przemyśla przyjechały dzieci i młodzież m.in. z Gruzji, Meksyku i Indii.

Podczas swoich występów w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, dzieci zaprezentowały muzykę i taniec pochodzący z ich rodzimych kultur i tradycji.
Jest to już kolejna edycja zaprezentowana przez dzieci dla przebywających w ośrodku cudzoziemców. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami przez wielokulturową publiczność.

Brave kids jest projektem edukacyjno-artystycznym. Umożliwia on spotkanie dziecięcych grup artystycznych z różnych części świata. W czasie pobytu w Polsce dzieci i młodzież uczestniczą w warsztatach i spotkaniach, a także wymieniają się umiejętnościami artystycznymi. Organizatorem Brave Kids w Przemyślu jest Fundacja Wymiany Kulturowej to Tu to Tam, której nazwa odzwierciedla otwartość na odmienne kultury, kontynenty.
Działalność Fundacji opiera się na przekonaniu zaczerpniętym z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że każdy człowiek, jako członek społeczeństwa, ma prawo do urzeczywistniania swych praw społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju osobowości.

W poprzednich ośmiu edycjach Brave Kids udział wzięło ponad 1500 dzieci z całego świata. W programie uczestniczą zarówno rodziny goszczące jak i wolontariusze z dziewięciu polskich miast. W Przemyślu Brave Kids goszczą po raz trzeci, dzieci pozostaną tu do początku lipca.