O gigantycznych inwestycjach granicznych, w Medyce rozmawiała Wojewoda Ewa Leniart [Galeria zdjęć]

2 marca 2017

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart na przejściu granicznym w Medyce spotkała się z przedstawicielami Straży Granicznej i Służby Celnej. W minionym roku dzięki środkom z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na podkarpackich przejściach granicznych zrealizowano inwestycje o wartości ponad 4 mln zł. Podobną kwotę przeznaczono na rok bieżący.

Dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem pracy i współpracy służb granicznych – Straży Granicznej, Służby Celnej oraz wojewody, a także zapowiedzią planów na rok 2017 dotyczących naszego podkarpackiego odcinka granicy polsko-ukraińskiej i polsko-słowackiej. Rozmawialiśmy o tym jak wyglądał ubiegły rok, jakie były działania podejmowane przez służby graniczne, ale także ze swojej strony przypomniałam o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych na przejściach granicznych – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Jedną z większych inwestycji w ubiegłym roku było dostosowanie dotychczasowej infrastruktury przejścia granicznego w Korczowej do odpraw na platformach przy autostradzie A4 . Kolejne inwestycje w tym zakresie będą prowadzone również w tym roku.
Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji migracyjnej, w ubiegłym roku na przejściu granicznym w Medyce powstało specjalne pomieszczenie dla osób, które deklarują chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przeznaczone jest ono głównie dla rodzin z dziećmi. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki środkom finansowym uzyskanym z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ze środków PUW zakupiono również specjalistyczny sprzęt, którym posługują się funkcjonariusze SG podczas codziennej służby na przejściach granicznych m.in. urządzenia do szczegółowej kontroli i weryfikacji dokumentów podróży, wideoendoskopy służące do przeszukiwania trudno dostępnych miejsc w pojazdach oraz urządzenia do weryfikacji numeru VIN podwozia.Inwestycje graniczne zrealizowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w roku 2016 wyniosły ponad 4 mln zł.

Wśród omawianych inwestycji planowanych na bieżący rok, znalazły się m.in. : modernizacja przejścia kolejowego w Przemyślu, budowa przejścia granicznego w Malhowicach – Niżankowicach, budowa budynku gospodarczego dla przewodników psów służbowych, w Korczowej planowana jest rozbudowa budynku odpraw autobusowych. Na ich realizacje zostanie przeznaczona kwota prawie 4,3 mln złotych.

Jest inwestycja, o której nie tylko Straż Graniczna marzy, ale również wojewoda, której nie udało się oddać do użytku, to przejście graniczne Korczowa – Krakowiec, a dokładniej platforma, która została już po stronie polskiej wybudowana, która ma obsłużyć autostrady. Z punktu widzenia SG jest to przejście najważniejsze, ma obsłużyć autostradę, już widzimy znaczny wzrost autobusów, które tam dojeżdżają, wzrost odprawianych tam osób. Jest to inwestycja, na którą nie tylko my czekamy, ale i podróżni. Natomiast problem nie tkwi już po stronie polskiej – powiedział komendant BiOSG płk SG Robert Rogoz.

Anna Fortuna

no images were found