Nowi funkcjonariusze w Izbie Celnej w Przemyślu

3 września 2015

Izba Celna w Przemyślu wzbogaciła się o 22 nowych funkcjonariuszy. Wyłoniono ich spośród 645 osób, które się ubiegały się o przyjęcie.

W Izbie Celnej w Przemyślu 22 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Będą oni pełnić służbę na podkarpackich przejściach granicznych w Medyce, Korczowej i Budomierzu. Czeka ich teraz 2 -letni okres służby przygotowawczej, poza pracą będą się przygotowywać do egzaminu przed komisją Ministerstwa Finansów.

Podczas uroczystości dyrektor Izby Celnej w Przemyślu, podinsp. Waldemar Chaba podkreślił, że noszenie munduru to wielki zaszczyt i honor, który obliguje do godnego zachowania, do praworządności profesjonalizmu, bezstronnego postępowania, kultury osobistej i nienagannej postawy etycznej.

O przyjęcie do Izby Celnej starało się 645 osób.