Dziewięć Ukrainek pracowało nielegalnie w centrum handlowym w Medyce

3 września 2015

W Medyce zatrzymano 9 Ukrainek, które pracowały tam na czarno.

W dniu wczorajszym, funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzali kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie naszego kraju. W centrum handlowym w Medyce zatrzymali 9 Ukrainek w wieku od 38 do 50 lat, które pracowały tam na czarno.

W pomieszczeniach, , w których znajdowały się metalowe stoły do sortowania produktów, maszyny do obszywania worków, maszyna do pakowania i ważenia posegregowanego towaru cudzoziemki zajmowały się sortowaniem artykułów rolno-spożywczych np.: migdałów. Za przesegregowanie około 20 kg worka otrzymywały 30-40 zł.

Zatrzymane kobiety przebywały na terytorium Polski na podstawie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Żadna z nich nie posiadała odpowiednich dokumentów uprawniających je do wykonywania pracy na terenie Polski.

Ukrainki otrzymały decyzje o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren naszego kraju przez okres jednego roku.

Przeciwko właścicielowi firmy nielegalnie zatrudniającej kobiety skierowano do Sądu Rejonowego w Przemyślu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie.