Nowi funkcjonariusze w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. Nabór wciąż trwa

11 marca 2017

Pierwsi w tym roku adepci służby granicznej złożyli ślubowanie. Nabór do formacji wciąż trwa.

W dniu 9 marca w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się ślubowanie dziesięciu nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wśród nowych strażników granicznych są 3 kobiety. Cała 10 – osobowa grupa pochodzi z województwa podkarpackiego.

W poniedziałek 27 marca rozpoczną szkolenie podstawowe, a po nim podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu aby w październiku br. po zdaniu egzaminów wrócić do służby w Bieszczadzkim OSG.

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy przyjął Komendant Oddziału płk SG Robert Rogoz w obecności kadry kierowniczej BiOSG. Na uroczystości obecne były również rodziny ślubujących funkcjonariuszy. W 2016 roku do służby w Bieszczadzkim OSG wcielono 90 osób. Na jedno miejsce w przypadało 12-13 osób.

Przyjęcia do służby są cały czas prowadzone, kandydaci mogą składać podania (info na stronie www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl w zakładce PRACA). Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w Straży Granicznej, powinny najpierw telefonicznie umówić się na termin złożenia dokumentów w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG nr tel. (16) 673 20 78.

Następnie, kandydatów czeka jeszcze m.in. rozmowa kwalifikacyjna oraz egzaminy (z wiedzy ogólnej, języka obcego, sprawności fizycznej), które odbędą się w jednym z ośrodków szkolenia SG w Kętrzynie lub Koszalinie.