Nowe karetki i sprzęt dla przemyskiego pogotowia

6 lutego 2018

13 nowych ambulansów trafi do oddziałów pogotowia ratunkowego z Podkarpacia. 2 karetki wraz z wyposażeniem oraz 3 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej otrzyma przemyskie pogotowie.

W dniu 5 lutego, w Rzeszowie, uroczyście przekazano 13 nowych ambulansów ratownikom z Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Mielca i Przemyśla. Zakup został sfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, która przeznaczyła na ten cel 6,5 mln. zł.
Z budżetu wojewody w ubiegłym roku na ten cel zostało wyasygnowane 6,5 mln. zł. Pozwoliło to na wymianę co szóstej karetki, które funkcjonowały w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego w naszym województwie – powiedziała wojewoda Ewa Leniart – Warto także wspomnieć, że oprócz tych 13 ambulansów, z rezerwy ogólnej premiera na zakup dwóch kolejnych karetek zostało dodatkowo przeznaczone 744 tys. zł.

Ambulansy to tylko część zakupionego sprzętu. Poza karetkami pacjentom z województwa służyć będą także nowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej. W przypadku zatrzymania krążenia, aparatura wspomaga prowadzoną reanimację i gwarantuje jej lepsze rezultaty.

Koszt jednego ambulansu wraz z wyposażeniem wynosi ok. 500 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu wojewody to 450 tys. zł, natomiast urządzenia do kompresji klatki piersiowej wsparto kwotą 50 tys. zł.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu otrzyma 2 ambulanse wraz z wyposażeniem oraz 3 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

fot. www.podkarpackie.pl