Nowa wieża obserwacyjna w podprzemyskiej Starzawie

7 lutego 2015

Nowa wieża obserwacyjna powstała w Starzawie (powiat przemyski). Korzysta z niej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej.

Nowa wieża obserwacyjna o wysokości 50 m w Starzawie pełni swoją funkcję od początku stycznia. Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2014 r i wyniosła 850 tys. zł. Większość środków na ten cel pochodziło z Funduszy Granic Zewnętrznych (740 tys. zł), pozostałe to środki zabezpieczone w budżecie własnym oraz otrzymane z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Wieża w Starzawie ma w przyszłości stanowić element całego systemu wież obserwacyjnych służących do monitorowania sytuacji na granicy państwowej.