Nielegalne pracownice z Ukrainy w powiecie przemyskim

4 czerwca 2017

W jednym z gospodarstw rolnych w gminie Orły pracowały nielegalnie Ukrainki. Kobiety zatrzymała Straż Graniczna.

W dniu 30 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Medyce ustalili, że na jednym z gospodarstw rolnych w gminie Orły, nielegalnie zatrudnione są cztery obywatelki Ukrainy w wieku 31-55 lat. Kobiety wykonywały prace polowe. Żadna z nich nie posiadała wymaganych dokumentów. Do Polski wjechały na podstawie kart małego ruchu granicznego, które nie są podstawą do podjęcia działalności zarobkowej.

Cudzoziemki otrzymały decyzję o zobowiązaniu do powrotu na Ukrainę z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski przez okres 1 roku. W stosunku do właściciela gospodarstwa rolnego funkcjonariusze SG skierują do sądu wniosek o ukaranie, w związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.