W przemyskiej PWSW odbyła się konferencja na temat młodzieży w współczesnym społeczeństwie

4 czerwca 2017

W dniach 30-31 maja w PWSW w Przemyślu odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym”.

Uroczyste otwarcie konferencji, podczas którego głos zabrał dr Paweł Trefler, rektor PWSW, poprzedziły dwie debaty: „Młodzież kontra” moderowana przez dr Małgorzatę Kuźbidę (PWSW) oraz dra Piotra Długosza (UR, PWSW) oraz „Reforma edukacji i jej społeczne konsekwencje” moderowana przez dr Barbarę Worek (UJ).

Konferencję o młodzieży w murach PWSW zorganizowano po raz trzeci.
Przemyśl od lat zmaga się z dużym wyzwaniem jakim jest odpływ młodzieży do większych miast i za granicę, a co się z tym wiąże z procesem systematycznej depopulacji miasta i okolic. Stanowi to poważną barierę rozwojową dla Przemyśla. Jest to dla mnie szczególnie istotne, bo sam jestem Przemyślaninem, który ukończył tutaj szkoły, następnie studiował na UJ, mieszkał w różnych miastach Polski i za granicą. Po 10 latach nieobecności wróciłem tutaj żeby przyczynić się do rozwoju mojego macierzystego miasta, na którym mi bardzo zależy. PWSW i działający w niej ośrodek socjologiczny pełni rolę pomostu między wschodem i zachodem, staje się miejscem łączenia różnych perspektyw przyglądania się młodzieży. Początkowo współpraca międzynarodowa przemyskiego ośrodka socjologicznego ograniczała się do kontaktów z polskimi i ukraińskimi naukowcami, dziś badania prowadzone są wspólnie m.in. z partnerami z Węgier. Mam nadzieję, że niedługo powstanie w PWSW Transkarpackie Obserwatorium Młodzieży specjalizujące się w badaniu młodzieży z obszaru Karpat. – powiedział dr Paweł Trefler, rektor PWSW.

Po wprowadzeniu prof. Mariana Niezgody (UJ), który uporządkował znaczenie terminu „społeczeństwo post-transformacyjne” uczestnicy przystąpili do obrad. Poruszono m.in. kwestie relacji miedzy rynkiem pracy a edukacją, upodobań politycznych młodzieży i jej religijności.

Wnioski z tej konferencji mogą być przedmiotem analiz samorządu. Ważne żeby słuchać i słyszeć, żeby wsłuchiwać się w te głosy. Wszyscy oczekują bardzo dużo od szkoły, dyrektorów i nauczycieli, niejako czasami siebie zwalniają z obowiązku właściwego przygotowania dzieci do rynku pracy czy życia w ogóle. Przerzucając tę odpowiedzialność na szkołę jednocześnie podważając autorytet nauczycieli. Kompetencje zawodowe są niezbędne, inwestowanie w wiedzę jest dzisiaj kwestią oczywistą.

Ważniejszym problemem jest brak miejsc pracy. Reorganizacja szkolnictwa jest między innymi po to żeby te kompetencje podwyższać, żeby młodzież na rynku pracy miała coraz większe możliwości, ale cóż z tego jeśli będą wyjeżdżać poza miasto, region. Żaden z rodziców by sobie tego nie życzył, każdy chciałby mieć dzieci na miejscu. Ważne jest by współdziałania tych wszystkich, którzy decydują, czyli począwszy od rodziny, przez szkołę, po uczelnie wyższe i samorząd – rozumiany jako wspólnota mieszkańców dyskutować o tych problemach, którym jest poświęcona ta konferencja.- powiedział prezydent miasta Przemyśla Robert Choma.

Anna Fortuna
Fot. Tomasz Bielański