Nici z planów Piotra Bakuna. PKW odmówiła rejestracji…

6 września 2019

Informowaliśmy kilka dni temu o próbie startu w wyborach parlamentarnych Piotra Bakuna z komitetu Skuteczni Piotra Liroya Marca. Wskazywaliśmy na możliwe celowe działanie kandydata polegające na wykorzystaniu zbieżności nazwisk z popularnym prezydentem Przemyśla i zdyskontowanie tego faktu w wyborach parlamentarnych.

Czytaj tu: Bakun wystartuje do Sejmu?

Z informacji jakie dotarły do nas z Państwowej Komisji Wyborczej w Krośnie wynika jednak, że właściwie pewne jest, iż z planów startu Piotra Bakuna nic nie wyjdzie. Komitet Liroya Marca nie zebrał wymaganych podpisów, a nawet pojawiły się zarzuty, że na listach poparcia rapera znaleźli się nieboszczycy. Oczywiście nie oznacza to, że Piotr Liroy Marzec wiedział o procederze fałszowania podpisów zmarłych osób na swoich listach poparcia. Niewykluczone jest, że niektóre osoby zbierające podpisy samodzielnie dopuściły się fałszerstw, a nawet celowo sabotowały zbiórkę. Komitety wyborcze nie mają bowiem technicznej możliwości sprawdzenia spływających do centrali podpisów pod kątem ich prawdziwości.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przynajmniej na Podkarpaciu Liroy i Piotr Bakun totalnie się skompromitowali. Okazało się bowiem, że pełnomocnik Liroya, Piotr Bakun, nie był… pełnomocnikiem ugrupowania. I to także było powodem odmowy rejestracji komitetu.

Dokładnie rzecz ujmując Bakun był pełnomocnikiem dwóch komitetów wyborczych naraz: KWW Bezpartyjni Polacy i KW Skuteczni Piotra Liroya Marca, a prawo możliwość bycia pełnomocnikiem więcej niż jednego komitetu wyklucza. Ponieważ Bakun był pełnomocnikiem zupełnie innego komitetu wyborczego, tym samym nie mógł zgłosić listy podpisów do rejestracji. W uchwale wydanej przez Okręgową Komisję Wyborczą w Krośnie czytamy:

Po rozpoznaniu zgłoszenia Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie stwierdziła, iż Piotr Stanisław Bakun jest pełnomocnikiem wyborczym KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW BEZPARTYJNI POLACY. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie o utworzeniu tego komitetu wyborczego uchwałą nr 99/2019 r. wydaną w sprawie ZPOW-601-11/19. Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym lub pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego. Powyższa regulacja stanowi przeszkodę w reprezentowaniu dwóch różnych komitetów wyborczych przez tą samą osobę, niezależnie od tego, czy osoba ta pełni funkcję pełnomocnika wyborczego, czy też została upoważniona do konkretnych czynności podejmowanych w imieniu komitetu wyborczego. Osoba zgłaszająca listę działa bowiem na podstawie umocowania udzielonego przez pełnomocnika wyborczego. Z, powyższych względów upoważnienie udzielone Piotrowi Stanisławowi Bakunowi przez pełnomocnika wyborczego należało uznać za bezskuteczne, a tym samym nie był on osobą uprawnioną do zgłoszenia listy kandydatów na posłów. Do godziny 24.00 w dniu 3 września 2019 r. lista kandydatów na posłów nie została zgłoszona do Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie przez inną osobę uprawnioną do dokonania tej czynności.