Nalot Straży Granicznej na noclegownię. Znalezione alkohol i papierosy bez banderoli

26 stycznia 2017

Funkcjonariusze SG przeszukali przemyską noclegownię. W wyniku przeprowadzonych działań znaleźli 1200 paczek papierosów oraz 17 litrów alkoholu – wszystko bez polskiej akcyzy.

Funkcjonariusze SG z Korczowej, w przemyskiej noclegowni w bagażu przebywającej tam obywatelki Ukrainy znaleźli 520 paczek papierosów bez polskiej akcyzy. Pozostałe 680 paczek oraz 17 litrów alkoholu ujawniono w wyniku przeszukania noclegowni.
Wartość zabezpieczonego towaru to 16 tysięcy złotych.

Obywatelce Ukrainy postawiono zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego. Dodatkowa kobieta otrzymała decyzję zobowiązująca ją do opuszczenia Polski z jednoczesnym zakazem wjazdu na teren naszego kraju przez okres 6 miesięcy.