Nagrody i odznaczenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

16 listopada 2014

Z okazji Święta Niepodległości w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej wręczono awanse i odznaczenia. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali również nagrody pieniężne.

W dniu 13 listopada, w komendzie BiOSG w Przemyślu wręczono funkcjonariuszom i pracownikom jednostki nagrody i awanse z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dzień wcześniej dwóch funkcjonariuszy otrzymało Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez prezydenta RP.

Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju przyznany przez Ministra Obrony Narodowej i Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej od Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał komendant oddziału płk SG Piotr Patla.

Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 11 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 133 w korpusie chorążych oraz 187 w korpusie podchorążych. Dziewięciu funkcjonariuszy uhonorowano Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, ośmiu Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, siedem osób otrzymało Odznakę Straży Granicznej, a Odznaką Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału SG wyróżniono trzech majorów, w tym gwardiana Klasztoru w Kalwarii Pacławskiej Piotra Reiznera.Decyzją Kapituły Medalu pamiątkowego za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego,medale otrzymało pięć osób. Dwóch funkcjonariuszy otrzymało wyróżniono za profesjonalizm i wykazane zaangażowanie w trakcie misji w ramach wspólnej operacji z Frontex-em „Posejdon”.

Ponadto Komendant BiOSG wyróżnił nagrodą pieniężną prawie 870 funkcjonariuszy i 326 pracowników cywilnych.

Spotkanie było również okazją do wręczenia aktów mianowań na pierwszy stopień w korpusie chorążych.