W Przemyślu znów działa Rzecznik Osoby Bezdomnej

16 listopada 2014

W Przemyślu ponownie funkcjonuje Rzecznik Osoby Bezdomnej. Został on powołany w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Rzecznikiem Osoby Bezdomnej został Dariusz Jurczyszyn, który będzie pełnił tą funkcję do 31 sierpnia 2015r. Do rzecznika mogą się zgłaszać osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady są bezpłatne i dotyczą spraw mieszkaniowych, rodzinnych, postępowania w urzędzie, świadczeń, zatrudnienia, własności itp.

Rzecznik przyjmuje we wtorek w godz.12-15 i piątek 16-19, w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Focha 12.

Rzecznik został powołany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, który jest finansowany z Funduszy EOG. Realizatorem projektu jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Obecnie w Polsce działa 10 takich rzeczników.