Na Podkarpaciu trwa wspólne szkolenie pograniczników i żołnierzy Sił Zbrojnych

8 października 2015

Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ćwiczą wspólnie z żołnierzami Sił Zbrojnych. Szkolenie odbywa się na Podkarpaciu.

W dniu 5 września rozpoczęły się kolejne już na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wspólne szkolenia funkcjonariuszy BiOSG i żołnierzy Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczeń śmigłowce prowadzą standardowe działania w zakresie patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej kraju z równoczesnym korelowaniem przepływu informacji i zgraniem współdziałania obu służb.

Zakres współdziałania pomiędzy BiOSG i Siłami Zbrojnymi obejmuje w szczególności wymianę informacji w zakresie ochrony granicy państwowej naszego kraju, współpracę w zakresie poszukiwania i ratownictwa lotniczego w obszarze strefy nadgranicznej, współpracę w sytuacjach kryzysowych oraz szkoleniową, a także uzyskiwanie zezwoleń dyplomatycznych dla samolotów SG na przelot w przestrzeni powietrznej obcych państw.

Współpraca realizowana jest w formie wymiany danych, wzajemnego udostępniania bazy szkoleniowej, wsparcia technicznego i osobowego.