Na drogach powiatu przemyskiego ruszy akcja „Listopadowy weekend 2016”

9 listopada 2016

Od 10 do 13 listopada przemyscy policjanci będą prowadzić działania pod kryptonimem „Listopadowy weekend 2016”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wraz z wydłużonym listopadowym weekendem, przemyscy policjanci spodziewają się wzrostu natężenia ruchu pojazdów na drogach powiatu. Dlatego też od 10 do 13 listopada policjanci prowadzić będą działania „Listopadowy weekend 2016”. Nadrzędnym celem tej akcji, będzie zapewnienie wszystkim użytkownikom dróg, bezpiecznej podróży. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na wyeliminowanie z ruchu kierujących w stanie nietrzeźwości bądź podobnie działającego środka. Będą też karać kierowców, którzy jeżdżą za szybko i nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg prędkość mierzona będzie w sposób kaskadowy.