Przemyślanie zakładający ekologiczne instalacje energetyczne mogą ubiegać się od dofinansowanie

9 listopada 2016

Od 21 listopada do 6 grudnia br. mieszkańcy miasta Przemyśla będą mogli składać wnioski o dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Im więcej zostanie ich złożonych tym większe szanse Miasta na otrzymanie dofinansowania ze środków UE, od którego uzależniona jest realizacja tego programu.

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie – Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców miasta Przemyśla podjęliśmy działania mające na celu wykorzystanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Przemyśla.

Jak podkreśla prezydent Przemyśla Robert Choma, program ten jest bardzo ważny dla naszego miasta, jego realizacja przyczyni się przede wszystkim do obniżenia kosztów energii w gospodarstwach domowych oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego. Aby móc go zrealizować prezydent Miasta planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wykorzystanie mikroinstalacji OZE wśród mieszkańców miasta Przemyśla”. Projekt ten będzie polegał na zakupie i montażu następujących mikroinstalacji zakwalifikowanych jako odnawialne źródła energii : instalacje fotowoltaiczne, pomp ciepła typu powietrze-woda do podgrzewania wody użytkowej oraz kotłów na biomasę zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Przemyśla.

Program ten zakłada udział mieszkańców, czyli osób fizycznych i osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą z przeznaczeniem wykorzystania urządzeń na cele własne. Skorzystać z niego mogą mieszkańcy domów jednorodzinnych, a także osoby indywidualne mieszkające w kamienicach za zgodą pozostałych lokatorów. Z programu wyłączone są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – wyjaśnia Daniel Zawadzki, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu instalacji w wysokości do 83% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 17% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300m² lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, np. na gruncie, budynku gospodarczym czy garażu nie przylegającym trwale do budynku mieszkalnego).

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Przemyśl wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dlatego bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło wnioski. Im będzie ich więcej tym większe szanse Miasta na otrzymanie tego dofinansowania, o które będzie rywalizować z innymi miastami.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.11.2016 do 06.12.2016 w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miasta Przemyśla, Rynek 1, Przemyśl, w godz. od 7:30 do 15:30 w pn., śr., czw. i pt. oraz w godz. od 7:30 do 16:00 we wt.

Zorganizowane zostaną również dwa spotkania informacyjne, które odbędą się w dniu 16.11.2016 r. (wtorek) i 22.11.2016 r. (wtorek) w godzinach 17.00-18.00 w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. łk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl.

Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie projektu udostępniane będą na stronie www.przemysl.pl w zakładce MIKROINSTALACJE OZE. Na stronie można również pobrać wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2016 r.