Milion złotych na budżet obywatelski Przemyśla na rok 2019

20 maja 2018

Na budżet obywatelski w 2019 r. miasto Przemyśl przeznaczy ponad 1 milion złotych. Będzie to kwota większa niż ta przeznaczona na rok 2018.

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Przemyśla. Powyższy projekt powstał w konsekwencji zmiany Ustawy o Samorządzie Gminnym. Przyjęto wówczas m.in., że na budżet obywatelski na rok 2019 miasto przeznaczy kwotę prawie 2 mln zł, która podzielona zostanie na inwestycje ogólnomiejskie oraz te dotyczące infrastruktury poszczególnych osiedli.
Pojawiła się obawa, że jeśli już dzisiaj nie ustalimy zasad budżetu obywatelskiego zgodnie ze zmienionymi przepisami, które jeszcze nie weszły w życie, to moglibyśmy mieć problem z uchwaleniem budżetu miasta na 2019 rok. Dlatego, że nowe przepisy nadają budżetowi obywatelskiemu w miastach na prawach powiatu obligatoryjność, co znaczy, że musi być on częścią budżetu. Ponadto ustawodawca wskazał według jakich zasad mają być przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Kwietniowa uchwała zostanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona. Stanie się tak z dwóch powodów.
Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, budżet obywatelski według nowej konstrukcji narzuconej nam przez ustawodawcę, będzie obowiązkowy dla miast na prawach powiatu dopiero od 2020 roku. I dlatego też, uchwały muszą zostać podjęte w nowym stanie prawnym, czyli tym, który będzie obowiązywał od nowej kadencji. Dodatkowo pojawiły się też zastrzeżenia do niektórych zapisów, m.in. dotyczących niewskazania w uchwale miejsc, w których mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy. – dodał G. Hayder.

Ponieważ nie ma uzasadnienia dla uchwały podjętej w kwietniu tego roku, prezydent Przemyśla podjął decyzję o poprowadzeniu budżetu obywatelskiego według mechanizmów stosowanych w ostatnich latach.

Zarządy osiedla wskażą zadania, które w ramach przyznanych im środków zostaną ujęte w budżecie, a następnie realizowane. Zmiany będą jednak dotyczyć kwot, jakie przyznawane będą zarządom osiedli. W tej chwili proponowana kwota dla osiedla wynosi 40 tys. zł. Nastąpi też zwiększenie stawki z 10 zł na 13 zł, na jednego mieszkańca. Co będzie oznaczało, że na największych przemyskich osiedlach również kwota na zadania w budżecie obywatelskim ulegnie zwiększeniu.

W roku 2018 na budżet obywatelski w Przemyślu przeznaczono kwotę ponad 700 tys. zł, na rok 2019 będzie to kwota 1 mln zł.

Anna Fortuna