Miasto Przemyśl przebuduje ulicę Wysockiego. Na ulicę Bielskiego nie wystarczy już jednak pieniędzy

20 maja 2018

Dzięki programowi rządowemu Miasto przebuduje dalszą część ulicy Wysockiego. Modernizacji miała zostać poddana również ulica Bielskiego, jednak ze względu na brak środków finansowych w budżecie miasta zadanie, to będzie musiało jeszcze poczekać.

W ramach nowego rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, na województwo podkarpackie przeznaczone zostanie 31 mln zł. Każde miasto na prawach powiatu miało możliwość złożenia dwóch wniosków. Program ten, zgodnie z uchwałą przewidywał dla Przemyśla dofinansowanie do 80%. Aby maksymalnie skorzystać z dofinansowania, Miasto Przemyśl złożyło dwa wnioski. Jeden z nich dotyczył kolejnego etapu przebudowy ul. Wysockiego, a drugi obejmował modernizację ul. Bielskiego.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem, wojewoda podkarpacki podjął decyzję o zmianie poziomu dofinansowania. W przypadku miast na prawach powiatu ustalił wartość dofinansowania na poziomie 50%. Oznacza, że miasto musi zabezpieczyć dużo większe środki na realizację obu zadań, niż wstępnie zakładano.
Pierwotnie rozważaliśmy możliwość zabezpieczenia środków na modernizację ul. Bielskiego, gdyż wartościowo kwota wkładu własnego była dużo niższa niż w przypadku drugiego projektu, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na realizację droższego zadania, czyli przebudowę ul. Wysockiego. Ostatecznie przy całości wartości kosztorysowej zadania w kwocie 6 mln. 869 tys., dofinansowanie będzie wynosić 2 mln. 679 tys. zł, a po stronie miasta jest 4 mln 200 tys. zł. – powiedział podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

Decyzja ta spowodowała, że Miasto musi zrezygnować ze starania się o dofinansowanie remontu ul. Bielskiego ponieważ budżet przyszłoroczny Przemyśla nie wytrzymałby tego.
Cieszymy się, że rusza drugi etap prac na tej ulicy. Jako miasto na prawach powiatu do tej pory nie mieliśmy możliwości, aby aplikować w programach wspierających infrastrukturę drogową. Mam nadzieję, że te środki będą zwiększone, gdyż premier Mateusz Morawiecki w ramach tzw. „Piątki Morawieckiego” zapowiedział zwiększenie środków na rozwój dróg lokalnych do 5 miliardów zł. Miałyby być one przeznaczane na tego typu inwestycje. – dodał zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.
Prezydent Robert Choma zapewnia, że o długo oczekiwanym i ważnym zadaniu jakim jest remont ul.Bielskiego Miasto nie zapomni. Inwestycja ta zostanie prawdopodobnie najszybciej zrealizowana w roku 2020.