Metropolię przemyską przekazano arcybiskupowi Adamowi Szalowi

24 maja 2016

W przemyskiej  Archikatedrze odbył się ingres Arcybiskupa Adama Szala. To już 70 metropolita Archidiecezji Przemyskieh.

W sobotę, 21 maja w Przemyślu odbyły się uroczystości ingresowe arcybiskupa Adama Szala, który został 70 metropolitą Archidiecezji Przemyskiej, zastępując odchodzącego na emeryturę arcybiskupa Józefa Michalika. Zgodnie z wielowiekową tradycją rozpoczęła je procesja z kościoła oo. Franciszkanów, która po drodze zatrzymała się również w Archikatedrze Grekokatolickiej. W Bazylice Archikatedralnej nowego metropolitę przywitał proboszcz parafii ks. prałat Mieczysław Rusin.

Podczas Mszy św., Abp. Celestino Migliore odczytał bullę papieża Franciszka, powierzającą metropolię przemyską arcybiskupowi Adamowi Szalowi i wręczył mu pastorał będący symbolem władzy biskupiej. Uroczystość była też okazją modlitwy dziękczynnej za 23 lata posługi odchodzącego metropolity abpa Józefa Michalika.

W uroczystościach wzięło udział 350 kapłanów z Polski i zagranicy, w tym m.in.: abp. Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp. Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski i kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a także wierni oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Fot.www.przemysl.pl