Masz „Kartę Dużej Rodziny”? Zapłacisz taniej za śmieci

1 maja 2016

Przemyślanie korzystający z Karty Dużej Rodziny za każde dziecko w rodzinie zapłacą tylko 50 % miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obniżka będzie obowiązywać od 1 lipca.

Do 1 lutego 2015 r. rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze w ramach programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej i Rodziny Zastępczej” miały możliwość skorzystania z 50 % ulgi za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po tym dniu stało się to niemożliwe. Znowelizowane przepisy pozwoliły na zastosowanie ulg wyłącznie mieszkańcom, których dochód nie przekraczał kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie kolejne przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozszerzyły one krąg osób jakie mogą zostać w całości lub częściowo zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o rodziny wielodzietne. W Przemyślu Kartę Dużej Rodziny wydano 2099 dzieciom.

Podczas czwartkowej sesji, przemyscy radni przegłosowali uchwałę przywracającą 50 % zniżkę miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każde dziecko w rodzinie korzystającej z Karty Dużej Rodziny. Wejdzie ona w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Krok dalej próbował pójść radny PO Wojciech Błachowicz, który zaproponował aby zniżka ta wynosiła 90 %, co poparł również radny SLD Ryszard Kulej. Jednak pomysł ten nie uzyskał uznania pośród innych radnych ani u samego zastępcy prezydenta Grzegorza Haydera. Wiceprezydent argumentował swoje stanowisko mówiąc iż większa ulga spowodowałaby podniesienie kosztów usługi lub konieczność dofinansowania PGM, co zgodnie z przepisami nie jest możliwe, a system ma się sam bilansować.

Anna Fortuna