Poseł i kick-bokser Iwona Guzowska na przemyskiej gali „Białej wstążki”

10 grudnia 2014

W Przemyślu już po raz piąty podsumowano akcję „Biała wstążka” – mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet. W uroczystej gali udział wzięła polska kick – bokser i posłanka Iwona Guzowska.

W miniony wtorek, na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyło się podsumowanie akcji „Biała wstążka”, której organizatorem był Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach.Kampania, która jest prowadzona w ponad 55 krajach na całym świecie rozpoczęła się w 1991 r w Kanadzie, gdzie w ciągu 6 tygodni 100 tysięcy mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc takie zachowania. Akcja trwała od 25 listopada do 10 grudnia. Data końcowa nie jest przypadkowa, wiąże się ona z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Fakt ten ma dodatkowo podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Kampania „Biała wstążka” ma ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat skali przemocy wobec kobiet, nie wyrażania na nią zgody i reagowania, „usłyszcie, zareagujcie, pomóżcie”. Jak podają statystyki co 3 Polka przynajmniej raz w życiu padła ofiara przemocy wobec mężczyzny, co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza aktów przemocy, co 2,5 doby ginie kobieta z powodu nieporozumień rodzinnych, co 7 minut ktoś zgłasza na policję fakt przemocy w rodzinie, tylko 30 % zgłasza fakt bycia ofiarą przemocy.

Podczas podsumowania tegorocznej akcji młodzież szkolna ( z gimnazjum w Medyce i Krasiczynie ) zaprezentowała krótkie formy teatralne, w których dała swój wyraźny sprzeciw przeciw przemocy w rodzinie. Następnie swój sprzeciw wyrazili również zaproszeni goście.Gościem specjalnym była polska kick – bokser i posłanka Iwona Guzowska, która zwracając się do młodych ludzi powiedziała, że to ich pokolenie będzie zmieniało świat. Niewątpliwym sukcesem według niej jest to, że tak wiele osób jest zaangażowanych w pomoc. Wszystko idzie w dobrym kierunku, ale to wciąż za mało. W ringu obowiązują zasady fair play w przeciwieństwie do zwykłego życia, zwłaszcza w miejscu, które powinno być dla człowieka najbezpieczniejszym miejscem dla ziemi. Iwona Guzowska wiele pracy wkłada w to aby uświadomić innym jak ważny jest szacunek dla drugiej osoby, bo od tego wszystko się zaczyna. Jak powiedziała kick – bokserka jak do tej pory miała szczęście i nie musiała w życiu prywatnym użyć swoich umiejętności z ringu.

Najciszej o pomoc proszą, ci którzy najbardziej potrzebują pomocy, o czym przypominał poseł Marek Rząsa. Dlatego trzeba reagować, pomagać. Poseł zwrócił uwagę, kampania jest jak najbardziej potrzebna by uświadamiać społeczeństwo, jednak najlepiej przecież byłoby gdyby nie było potrzeby jej realizowania, a wstążkę powinno się mieć przypiętą cały czas w naszym życiu, sercu. Młodzi ludzie powinni się tak starać prowadzić swoje życie aby być dobrym dla drugiego człowieka, wydawałoby się, że to niewiele, a jednak okazuje się jak dużo. Zdają sobie sprawę z tego problemu i potrafią o nim mówić.Marek Rząsa podobnie jak jego przedmówczyni odniósł się do ringu, gdzie wszyscy zawodnicy są sobie w pewnym stopniu równi zaś tam gdzie jest przemoc nie ma tej równowagi.

Starosta Jan Pączek, podziękował za pomoc i zaangażowanie na rzecz ofiar przemocy Piotrowi Hryniszynowi, dyrektorowi Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach oraz wszystkich jego pracownikom. Ośrodek powstał w grudniu 2006 r, co roku korzysta z niego kilkadziesiąt osób.

Podczas gali nagrodzono prace plastyczne, poetyckie, a także małe formy teatralne nawiązujące swoją tematyką do kampanii „Biała wstążka”. Przyznano również statuetki „Słowik”, tym którzy na co dzień w szczególny sposób przyczyniły się do działań w obszarze przeciw przemocy w rodzinie osobom ich doświadczających. Otrzymali je : Agnieszka Pacławska – członek Gminnej Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu interdyscyplinarnego, Patrycjusz Nowakowski – kurator przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, specjalista niebieskiej linii i realizator projektu „Zadbajmy o pokolenie bez przemocy”, Roman Fudali – emerytowany policjant, społecznik pomagający rodzinom dotkniętym przemocą. Statuetki „Super Słowik” trafiły do : Ewy Kloc – wojewódzki koordynator programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespołu specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Miasta Przemyśla – osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą, Marka Rząsy – za wspomaganie ośrodka w Korytnikach. Specjalna nagrodę Kapituły Krokusa gminnych i powiatowych spotkań profilaktycznych, które funkcjonują w naszym regionie przyznano staroście Janowi Pączkowi. Wyróżnienia w postaci dyplomów otrzymali : Magdalena Stecura – Miejska Komenda Policji w Przemyślu, Elżbieta Sawicka – pedagog I LO, Artur Biały – Zakład Karny w Przemyślu.

Anna Fortuna