Janusz Hamryszczak już oficjalnie zastępcą Roberta Chomy

10 grudnia 2014

Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder będą zastępcami prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Włodarz miasta zapowiada zmiany na stanowiskach naczelnych w Urzędzie Miasta oraz podległych mu jednostkach.

Dotychczasowy ( siedem lat ) dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu Janusz Hamryszczak obejmie funkcję zastępcy prezydenta Przemyśla. Ma on nadzieję, że sprosta temu zadaniu i cieszy się z zaufania jakim obdarzył go PiS. Chce sprawnie i bezkonfliktowo współpracować z prezydentem i drugim zastępcą, tak aby wykonywane zadania jak najlepiej służyły mieszkańcom. Zapytany o sytuację szpitala odpowiedział, że przejął placówkę w tragicznym stanie, obecnie sytuacja jest trudna, ale stabilna. Opuszczam szpital z podniesionym czołem (…) Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Zadania dla obydwóch zastępców nie zostały jeszcze rozdzielone.

Obecny na konferencji Władysław Bukowski zapowiedział, że jako przewodniczący Rady Miasta będzie dążył do zmiany jego wizerunku sprzed kilku lat, gdyż w ostatnim czasie został on zaniedbany. Chce aby na sesje byli zapraszani wszyscy, którzy pracują dla miasta, a podczas obrad aby była podniesiona flaga przy Urzędzie Miasta. Pełniąc swoją funkcję będzie starał się być obiektywny. Zapewniał, że jego rozmowy z Robertem Chomą są konstruktywne i obiecujące, co pozwala widzieć współpracę i koalicję w dobrym świetle. W. Bukowski poinformował również o podziale obowiązków prezydium rady, Lucyna Podhalicz będzie współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, a zastępcy z zarządami osiedla – każdy z nich dostanie jedną stronę miasta. Przewodniczący rady widziałby również rozdzielenie kancelarii na kancelarię prezydenta i kancelarię przewodniczącego Rady Miejskiej.

Robert Choma uspokoił mieszkańców, że mogą być oni spokojni o budżet miasta skoro będzie się nim zajmować dwóch doktorów ekonomi. Jak sam przyznał dużo sobie obiecuje po tej współpracy. Włodarz miasta oświadczył,że nie zostały jeszcze podjęte rozmowy o stanowiskach z poprzednich kadencji, ale przewiduje on zmiany na stanowiskach naczelnych zarówno w samym urzędzie jak i jednostkom mu podległym. Jednak o swój etat mogą być spokojni ci którzy są kompetentni i lojalni.

Prezydent zapowiedział również, że miasto włączy się w pomoc dla Polaków na Ukrainie, pierwsze rozmowy w tej sprawie zostały już poczynione z Caritasem. Pomoc ta obejmie na pewno odzież oraz żywność.

Anna Fortuna