Już październiku ruszą prace nad Przemyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości

20/06/2018
1075 Views

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu podpisano umowę na dofinansowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji utworzony zostanie przy ul.Ratuszowej 10a w Przemyślu. Jego głównym celem jest wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zwiększenie oddziaływania na rozwój regionalny subregionu przemyskiego.
Jest to instytucja z punktu widzenia znaczenia dla rozwoju gospodarki mała, ale znacząca na etapie pobudzania przedsiębiorczości.Wiele miast ma inkubatory i one  z pewnością służą jako solidne podstawy, jako element dynamizowania wzrostu i rozwoju. Z pewnością powstaną tu sprzyjające warunki dla obsługi firm. Istnienie kilku firm w jednym miejscu, to daje szanse na kooperację, na współpracę jako wartość dodaną, pozwala na osiągniecie efektu synergii –powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W ramach realizacji tego projektu nieużytkowany obecnie budynek przy ul. Ratuszowa 10a – o powierzchni 1 101,88 m2 – zostanie zaadaptowany, przebudowany i dostosowany do swojej nowej funkcji. Wartość zaplanowanych robót budowlanych wyniesie 3 913 468,48 zł.
Wtedy (w 2010 r.) się nie udało, ale dziś to realizujemy i pokazujemy, że można. Z pewnym opóźnieniem, ale można. Jest to projekt o wartości ponad 4 milionów 613 tysięcy złotych, w tym ujęto część remontową na kwotę przeszło 3 mln 900 tys. zł. Będziemy remontować obiekt znajdujący się przy ulicy Ratuszowej 10a i każdy kto jest z Przemyśla, doskonale wie, że owa inwestycja ma także wymiar pozabiznesowy –  niemniej ważny –  polegający na znacznej poprawie estetyki w centrum miasta – powiedział zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia na potrzeby Inkubatora, w tym m.in: sprzetu informatycznego, szkoleniowego i mebli konferencyjnych.
Oferta Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji będzie skierowana do osób i przedsiębiorstw przede wszystkim z terenu całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl. Grupę docelową będą stanowiły osoby zmierzające rozpocząć działalność gospodarczą, głównie opartą na nowych technologiach, szczególnie informacyjno-komunikacyjnych, zainteresowane ulokowaniem swoich firm w pomieszczeniach Inkubatora oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną, zamierzający przenieść swoją działalność do Inkubatora.

Zakłada się, że w okresie do 24 miesięcy od zakończenia robót budowlanych w Inkubatorze ulokowanych zostanie 12 podmiotów gospodarczych.
Mam ogromna satysfakcję, że dziś podpisujemy tę umowę. Wiemy, że musimy stawiać na innowacyjność. Chcemy, aby młodzi ludzie rozpoczynali swój biznes, a później rozwijali go- to jest nasz plan wobec inkubatora i jego budowy oraz przyszłości  – dodał J.Hamryszczak.

Inkubator ma świadczyć specjalistyczne usługi o charakterze szkoleniowym – dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą,  informacyjnym – np. o pożyczkach dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej,  doradczym,  finansowym czy usługi rekrutacji pracowników.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, żePrzemyśl znajduje się na pierwszym miejscu w skuteczności aplikowania o środki europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. 65% wniosków z wszystkich składanych przez miasto Przemyśl, jest złożonych skutecznie, gdy w województwie średnia wynosi mniej niż 50%, ale w Podkarpackiem są i takie powiaty, których skuteczność wynosi około 30%.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, w październiku, a ich koniec zaplanowano na listopad 2019 r.
Wartość projektu: 4 613 406,47 zł
w tym wyposażenie: 699 937,99 zł
dofinansowanie: 3 172 332,05 zł (85% kosztów kwalifikowanych netto)
wkład własny: 1 441 074,42 zł

Inne wiadomości

Koncert w hołdzie dla Tomasza Stańko [zdjęcia]
Wiadomości
153 views
Wiadomości
153 views

Koncert w hołdzie dla Tomasza Stańko [zdjęcia]

af - 20/11/2018

W słynącym z jazzowej muzyki Klubie „Niedźwiadek” Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w niedzielny wieczór odbył się koncert w…

Inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Powiatu Przemyskiego [zdjęcia]
Wiadomości
496 views
Wiadomości
496 views

Inauguracyjna sesja VI kadencji Rady Powiatu Przemyskiego [zdjęcia]

af - 20/11/2018

W dniu dzisiejszym odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Przemyskiego. Podczas obrad wybrano starostę powiatu. Pierwsza sesja VI…

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy
Wiadomości
490 views
Wiadomości
490 views

Nabór do Watahy! BiOSG przyjmie 120 nowych funkcjonariuszy

af - 20/11/2018

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w sposób ciągły prowadzi nabór do służby. W 2019 roku, przyjętych zostanie 120 młodych adeptów. Każdy…