Już październiku ruszą prace nad Przemyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości

20 czerwca 2018

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu podpisano umowę na dofinansowanie Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji utworzony zostanie przy ul.Ratuszowej 10a w Przemyślu. Jego głównym celem jest wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie zwiększenie oddziaływania na rozwój regionalny subregionu przemyskiego.
Jest to instytucja z punktu widzenia znaczenia dla rozwoju gospodarki mała, ale znacząca na etapie pobudzania przedsiębiorczości.Wiele miast ma inkubatory i one  z pewnością służą jako solidne podstawy, jako element dynamizowania wzrostu i rozwoju. Z pewnością powstaną tu sprzyjające warunki dla obsługi firm. Istnienie kilku firm w jednym miejscu, to daje szanse na kooperację, na współpracę jako wartość dodaną, pozwala na osiągniecie efektu synergii –powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

W ramach realizacji tego projektu nieużytkowany obecnie budynek przy ul. Ratuszowa 10a – o powierzchni 1 101,88 m2 – zostanie zaadaptowany, przebudowany i dostosowany do swojej nowej funkcji. Wartość zaplanowanych robót budowlanych wyniesie 3 913 468,48 zł.
Wtedy (w 2010 r.) się nie udało, ale dziś to realizujemy i pokazujemy, że można. Z pewnym opóźnieniem, ale można. Jest to projekt o wartości ponad 4 milionów 613 tysięcy złotych, w tym ujęto część remontową na kwotę przeszło 3 mln 900 tys. zł. Będziemy remontować obiekt znajdujący się przy ulicy Ratuszowej 10a i każdy kto jest z Przemyśla, doskonale wie, że owa inwestycja ma także wymiar pozabiznesowy –  niemniej ważny –  polegający na znacznej poprawie estetyki w centrum miasta – powiedział zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak.

Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia na potrzeby Inkubatora, w tym m.in: sprzetu informatycznego, szkoleniowego i mebli konferencyjnych.
Oferta Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji będzie skierowana do osób i przedsiębiorstw przede wszystkim z terenu całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl. Grupę docelową będą stanowiły osoby zmierzające rozpocząć działalność gospodarczą, głównie opartą na nowych technologiach, szczególnie informacyjno-komunikacyjnych, zainteresowane ulokowaniem swoich firm w pomieszczeniach Inkubatora oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną, zamierzający przenieść swoją działalność do Inkubatora.

Zakłada się, że w okresie do 24 miesięcy od zakończenia robót budowlanych w Inkubatorze ulokowanych zostanie 12 podmiotów gospodarczych.
Mam ogromna satysfakcję, że dziś podpisujemy tę umowę. Wiemy, że musimy stawiać na innowacyjność. Chcemy, aby młodzi ludzie rozpoczynali swój biznes, a później rozwijali go- to jest nasz plan wobec inkubatora i jego budowy oraz przyszłości  – dodał J.Hamryszczak.

Inkubator ma świadczyć specjalistyczne usługi o charakterze szkoleniowym – dla osób zamierzających założyć własną działalność gospodarczą,  informacyjnym – np. o pożyczkach dofinansowanych ze środków publicznych na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej,  doradczym,  finansowym czy usługi rekrutacji pracowników.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślił, żePrzemyśl znajduje się na pierwszym miejscu w skuteczności aplikowania o środki europejskie pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. 65% wniosków z wszystkich składanych przez miasto Przemyśl, jest złożonych skutecznie, gdy w województwie średnia wynosi mniej niż 50%, ale w Podkarpackiem są i takie powiaty, których skuteczność wynosi około 30%.

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, w październiku, a ich koniec zaplanowano na listopad 2019 r.
Wartość projektu: 4 613 406,47 zł
w tym wyposażenie: 699 937,99 zł
dofinansowanie: 3 172 332,05 zł (85% kosztów kwalifikowanych netto)
wkład własny: 1 441 074,42 zł