Już niebawem rusza budowa kładki pieszo-rowerowej na Sanie

18 kwietnia 2015

Wnet rozpocznie się budowa kładki pieszo-rowerowej na Sanie. W tym okresie nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu deptaków przy Wybrzeżu Piłsudskiego i Wybrzeżu Ojca Św.Jana Pawła II. Utrudnienia potrwają do końca października.

Pieszo-rowerowa kładka na rzece San, to część projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”. Jej wykonawcą jest firma SKANSKA S.A. Prace rozpoczną się na początku maja, a ich zakończenie planowane jest na koniec października.

Widoka na obiekt od str. wschodniej (2)

Przy wyborze lokalizacji kładki branych było pod uwagę kilka możliwości. Ta lokalizacja jest wynikiem analiz, wybraliśmy wersję najbardziej korzystną pod względem technicznym i ekonomicznym podaje rzecznik UM Witold Wołczyk.

Kładka połączy Wybrzeże Ojca Św.Jana Pawła II i Wybrzeże Piłsudskiego i podczas jej budowy nastąpi częściowe wyłączenie z ruchu deptaków mieszczących się w tych miejscach. Od strony Wyb.Piłsudskiego, na odcinku około 100 m pomiędzy mostem Orląt Przemyskich, a hotelem Accademia zostanie zamknięty deptak, zwężona zostanie jezdnia z 8 m na 6 m (na docinku 150 m), poszerzony zostanie istniejący chodnik od strony muru oporowego, powstaną dojazdy do placu budowy. Po stronie Wyb.Ojca Św.Jana Pawła II zamkniety zostanie chodnik od strony rzeki, mogą również pojawić się krótkotrwałe utrudnienia w ruchu pojazdów w związku z doraźnym zajęciem jednego pasa ruchu bądź chwilowego zajęcia całej szerokości drogi, od ul.Kasprowicza do ul.Żeromskiego.

Kładka pieszo-rowerowa w całości powstanie z funduszy pozabudżetowych.