Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Babicach

21 grudnia 2017

W Babicach odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Krzywcza.

W dniu 15 grudnia, w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowana została pierwsza część Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Wójta Gminy Krzywcza. W pierwszym dniu konkursu wystąpiły dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz klasy I – III szkół podstawowych. Druga część konkursu odbyła się 18 grudnia i skierowana była do starszych uczestników: uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące osoby:

Kategoria przedszkola:
I miejsce equekwo: Julia Daraż (Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Zofia Kurasz Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Wiktoria Szpytman (Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Maciej Osiadły (SP Babice), Amelia Czorniak (SP Babice), Emilia Ciepielowska (SP Babice), Filip Sosa (SP Babice)

Kategoria klasy I – III szkół podstawowych:
I miejsce Emilia Burchała (SP Babice) i Laura Kaczmarska (SP Krzywcza)
II miejsce Julia Bińko (SP Krzywcza) i Wiktor Osiadły (SP Babice)
III miejsce Julia Witkowska (SP Krzywcza)
IV miejsce Sara Kaczmarska (SP Krzywcza)
V miejsce Jakub Leśniak (SP Babice)
Wyróżnienia: Kamila Wojdylak (SP Krzywcza), Emilia Kaszycka (SP Babice), Klaudia Minorowicz (SP Babice), Karolina Kuźbida (SP Krzywcza)

Kategoria klasy IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce Gabriela Leszczuch (SP Reczpol) i Oliwia Wiśniowska (SP Babice),
II miejsce Emilia Bukowska (SP Krzywcza) i Wiktoria Pękalska (SP Babice)
III miejsce Gabriela Przepaśniak (SP Babice) i Martyna Makara (SP Babice)
IV miejsce Ilona Minorowicz (SP Babice),
V miejsce Maja Jęderko (SP Reczpol),
VI miejsce Julia Szpytman (SP Reczpol) i Paulina Raba (SP Babice)

Kategoria klasy VII i gimnazjum:
I miejsce Oliwia Mikita (Publiczne Gimnazjum Krzywcza)
II miejsce Magdalena Rostecka (Publiczne Gimnazjum Krzywcza) i Gabriela Pawłowska (Publiczne Gimnazjum Krzywcza).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizatorami konkursu byli Urząd Gminy Krzywcza i Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Przemyślu.