Spotkanie opłatkowe w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

21 grudnia 2017

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się spotkanie wigilijne.

W dniu 18 grudnia w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Następnego dnia, kadra kierownicza wzięła udział w spotkaniu opłatkowym przedstawicieli podkarpackich służb mundurowych w Rzeszowie. Jak co roku, ze świątecznymi życzeniami i kolędą , przybyły do komendy oddziału dzieci z przedszkola.

Spotkanie opłatkowe w komendzie oddziału rozpoczęło się od wręczenia przez komendanta – płk. SG Roberta Rogoza dyplomów i wyróżnień dla funkcjonariuszy, którzy zdobyli czołowe miejsca w rywalizacjach sportowych, a także w konkursach wiedzy z zakresu kontroli ruchu granicznego i postępowania z cudzoziemcami.

Docenieni też zostali wolontariusze zaangażowani w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.

Spotkanie rozpoczęło się kolędami śpiewanymi przez uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu. Następnie, wszyscy obecni składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem.

Następnego dnia, w kompleksie koszarowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie miało miejsce spotkanie opłatkowe przedstawicieli wszystkich podkarpackich służb mundurowych.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Wojska, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, ABW czy Inspektoratu Transportu Drogowego. Wśród zaproszonych gości byli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci instytucji i duchowieństwa.

Życzenia świąteczne formacjom mundurowym złożyli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Fot. BiOSG