Fałszywe polisy OC na samochodach będących współwłasnością Ukraińców. Proceder odkryty na przejściu w Budomierzu

31 sierpnia 2017

Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia granicznego w Budomierzu ujawnili fałszywe ubezpieczenia OC. Ich posiadaczami byli obywatele Ukrainy.

W dniu 28 sierpnia funkcjonariusze SG z Budomierza zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy posługiwali się podrobionymi polisami OC. Dzień później fałszywe ubezpieczenie OC przedstawił pogranicznikom 26-letni obywatel Ukrainy.

Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili już 70 przypadków podrobienia przez obywateli Ukrainy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczą one wyłącznie samochodów zarejestrowanych na współwłasność z obywatelami Polski. W ten sposób cudzoziemcy chcą uniknąć wysokiej kary za brak ubezpieczenia – 4 tysiące złotych w przypadku samochodu osobowego i 6 tysięcy złotych za samochód ciężarowy. Brak ubezpieczenia OC na kierunku wjazdowym do Polski powoduje również zawrócenie na terytorium Ukrainy. W przypadku kiedy kierowca wyjeżdża z Polski zmuszony jest pozostawić swój samochód do czasu uregulowania kary i wykupienia ubezpieczenia.

W tym roku funkcjonariusza Bieszczadzkiego OSG ujawnili również 72 podrobione dowody rejestracyjne, w analogicznym okresie ubiegłego roku takich zdarzeń było 48. Najczęściej dotyczą one przypadków kiedy cudzoziemcy nie posiadają ważnych badan technicznych – nie wykonują ich ze względu na koszty lub zły stan techniczny pojazdu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła również liczba ujawnionych sfałszowanych praw jazdy. Od stycznia 2017 r. takich dokumentów było już 40 a w tym samym okresie 2016 r. tylko 9.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za posłużenie się sfałszowanym dokumentem grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.