Przedstawiciele Komisji Europejskiej na podprzemyskich przejściach granicznych. Powód? Afrykański pomór świń

31 sierpnia 2017

Przedstawiciele Komisji Europejskiej sprawdzali zabezpieczenie zewnętrznej granicy – podkarpackie przejścia graniczne – UE przed chorobą ASF, w tym działania realizowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Unijni eksperci odwiedzili polsko ukraińskie drogowe przejścia graniczne: Korczowa- Krakowiec, Budomierz- Hruszew, Medyka-Szeginie oraz kolejowe przejście graniczne Przemyśl- Mościska. Głównym celem ich wizyty było sprawdzenie bioasekuracji zewnętrznej granicy UE, a w szczególności sprawowanie kontroli przez właściwe organy na granicy państwowej przed przenikaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obok funkcjonariuszy  Krajowej Administracji Skarbowej, w spotkaniach wzięli udział także przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Straży Granicznej.

Działania kontrolne funkcjonariuszy KAS w tym zakresie polegają nie tylko na kontroli  pojazdów i dokumentów przewożących zwierzęta, ale także kontroli  ruchu podróżnych oraz pojazdów powracających z państw trzecich po rozładunku zwierząt. Jest to szczególnie istotne w przejściach granicznych, gdzie nie funkcjonują weterynaryjne posterunki kontroli granicznej.  O ile w ubiegłym roku Służba Celno-Skarbowa odnotowała dwukrotnie większa liczbę takich pojazdów na przejściu granicznym w Medyce, w porównaniu do Korczowej, to analizy prowadzone w tym roku wykazują odwrotna tendencję (ok. 30 %) więcej samochodów powracających po rozładunku zwierząt przez przejście graniczne w Korczowej.