English Master – konkurs z języka angielskiego w SP nr 5

14 marca 2017

Dnia 7 marca w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się kolejna edycja konkursu z języka angielskiego English Master. W potyczkach językowych wzięło udział 32 uczniów z przemyskich szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu reprezentowali w tym roku bardzo wysoki poziom. Wśród najlepszych znaleźli się: Gracjan Różalski (SP 5), Ewa Ejchman (SP 14) oraz Marcel Plis (SP 5). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i gadżety. Dodatkową niespodzianką było wylosowanie czterech osób, które otrzymały pamiątki.