Elektrownie ograniczają dostarczanie i pobór energii

12 sierpnia 2015

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydały komunikat o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terenie naszego kraju. Spowodowane jest to obniżeniem dostępnych rezerw zdolności wytwórczych.

Ograniczenia w dostawie i poboże energii obowiązują od 10 sierpnia, od godz.10. Stopień zasilania określony dla poszczególnych godzin oraz obszar objęty ograniczeniami podawane będą na antenie 1 Polskiego Radia o godz.7.55 i 19.55.

Ponadto elektrownie apelują o ograniczenie zużycia prądu w godz.11-15.