Niemcy zwiedzali przejście graniczne w Medyce

12 sierpnia 2015

Niemiecka grupa zwiedziła przejście graniczne w Medyce. Wizyta odbyła się pod hasłem „Podróż w Civil Society w Polsce”.

W ramach wycieczki pod hasłem „Podróż w Civil Society w Polsce” przejście graniczne w Medyce zwiedziła 18 -osobowa grupa Niemców. Wśród nich byli dziennikarze, nauczyciele, emerytowani politycy. Zwiedzającym towarzył zastępca komendanta placówki SG w Medyce oraz zastępca dyrektora Izby Celnej.

Niemcy odwiedzili również kilka innych miejscowości na pograniczu polsko-ukraińskim, a także Lublin, Kruszyniany i Białystok.