Dzikie wysypiska śmieci w Przemyślu – jak walka z wiatrakami

26 października 2017

Przemyska Straż Miejska wraz z Zakładem Karnym w Medyce po raz kolejny uprzątnęła dzikie wysypiska znajdujące się na terenie naszego miasta. W ciągu miesiąca zlikwidowano prawie 60 takich miejsc.

Prace związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci ulokowanych na terenie naszego miasta, trwały przez prawie cały wrzesień. W tym czasie uprzątnięto blisko 60 nielegalnych składowisk śmieci, na których zebrano 3 kontenery KP7, 328 worków śmieci, około 20 opon oraz wiele innych odpadów wielkogabarytowych, których nie udało się umieścić w workach.

Podczas wrześniowej akcji z dzikich wysypisk oczyszczono m.in. takie miejsca jak: garaże przy ul.Nestora, Cmentarz Żydowski przy ul.Rakoczego, Park Miejski, ogródki działkowe przy Sanockiej, Zielonka Fort Kruhel, bunkier pod mostem Brama Przemyska, Taras widokowy Chrobrego, lasek przy ul.Chrzanowskiej, teren szpitala przy ul.Słowackiego.

Sytuacja powtarza się regularnie, pomimo że mieszkańcy Gminy Miejskiej Przemyśl mogą bezpłatnie oddać problemowe odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wjazd od ul. Wilsona w Przemyślu). Zmaganie się z dzikimi wysypiskami śmieci coraz bardziej przypomina walkę z wiatrakami. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ich miejsca wciąż powstają nowe.

Straż Miejska apeluje o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców.

Osoby, które zostaną złapane na tzw. gorącym uczynku, lub którym zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów, grozi m.in. administracyjny nakaz usunięcia całego wysypiska śmieci. Ponadto pozbywanie się śmieci w sposób nielegalny stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany, grzywny, a nawet aresztu.

Anna Fortuna

Fot. Straż Miejska

Więcej zdjęć przemyskich dzikich wysypisk znajdziecie tutaj