Dwa szpitale wojewódzkie w Przemyślu. Radni zdecydowali, że przychodnia kolejowa połączy się ze Szpitalem Miejskim

29 października 2015

Radni województwa Podkarpackiego, a następnie Rada Miejska Przemyśla zadecydowali, że w naszym mieście zostanie utworzony drugi szpital wojewódzki. Powstanie on z połączenia przychodni kolejowej ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu. Jednostka jako Szpital Wojewódzki Obwodu Lecznictwa Kolejowego zacznie działać z dniem 1 marca 2016 roku.

W marcu tego roku, radni Sejmiku Wojewódzkiego, a następnie Rada Miejska Przemyśla podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą połączenia Wojewódzkiego Szpitala im.Św.Ojca Pio w Przemyślu z tutejszym Szpitalem Miejskim. We wrześniu po analizach przeprowadzonych przez Piotra Ciompę dyrektora Wojewódzkiego Szpitala i równocześnie pełnomocnika ds. połączenia obu placówek przedstawiono nowy pomysł według, którego zostałby przeprowadzony dwuetapowy proces. Najpierw miało nastąpić połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu, w efekcie czego powstałby Szpital Wojewódzki nr 2 w Przemyślu. W ciągu kolejnych 2 -3 lat placówka ta zostałaby połączona z Wojewódzkim Szpitalem tworząc w ten sposób jeden organ.

W miniony poniedziałek radni Sejmiku Wojewódzkiego przegłosowali uchwałę w sprawie połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim. Ich zdaniem powstanie w naszym mieście drugiego szpitala wojewódzkiego poprawi jakość i dostępność usług medycznych świadczonych mieszkańcom subregionu przemyskiego.

To jest trudna decyzja i trudna sprawa do przeprowadzenia, ale nie ma lepszej drogi. Za chwilę będą się porządkowały sprawy finansowania służby zdrowia. Jakieś decyzje rząd będzie musiał podjąć, ale niezależnie od tego, jakie będą, to przypadek takiego jasnego braku konkurowania w Przemyślu miedzy oboma szpitalami jest tu jako sygnał potrzebny – mówił marszałek Władysław Ortyl.

W dniu wczorajszym, tą samą uchwałę 11 głosami za ( PiS i Porozumienie dla Przemyśla ) przegłosowano na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Przeciwnych było 5 radnych klubu PO, dwóch radnych SLD wstrzymało się od głosu, zaś Wiesław Morawski poprosił o wykluczenie z głosowania. Od dnia 1 marca 2016 r. w Przemyślu będzie funkcjonował Wojewódzki Szpital im.Św.Ojca Pio oraz Szpital Wojewódzki OLK. Jak jednak zaznaczono w uzasadnieniu tej uchwały jest to forma przejściowa, gdyż docelowo do 31 grudnia 2017 r. Przemyśl powinien mieć jeden szpital wojewódzki.

Utworzenie dwóch szpitali wojewódzkich pozwoli na ich działanie bez konkurowania między sobą, a także na umocnienie pozycji na rynku usług medycznych. Jako szpitale wojewódzkie wsparcie finansowe będą utrzymywały poza konkursem, a także będzie możliwe doposażenie ich ze środków unijnych. Głównym argumentem za OLK jest długofalowa polityka NFZ przesuwania środków finansowych z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne. Z dniem połączenia nastąpi etapowe przenoszenie oddziałów zabiegowych znajdujących się przy ulicy Słowackiego do Wojewódzkiego Szpitala na Monte Cassino. W obecnej siedzibie Szpitala Miejskiego pozostaną oddziały zachowawcze.

Radny Wiesław Morawski związany jako lekarz z przychodnią kolejową nie ukrywał na sesji swojej obawy aby ta radząca sobie całkiem sprawnie placówka nie została użyta do łatania dziury. Co prawda zastępca prezydenta Grzegorz Hayder zapewnił, że jeśli sytuacja Wojewódzkiego Szpitala na Monte Cassino będzie bardzo zła to może wówczas nie dojść do drugiego etapu połączenia. O taką samą deklarację W.Morawski poprosił wicemarszałka Kruczka albowiem to województwo będzie właścicielem mającego powstać tworu.

W miniony wtorek do magistratu wpłynął oficjalny protest trzech związków zawodowych. Dodatkowo rada społeczna przy OLK nie wydała opinii. Ich obawy dotyczą zarówno utrzymania zatrudnienia jak i monopolizacja usług będzie korzystna dla pacjentów. Zdaniem zarówno prezydenta Przemyśl jak i marszałka województwa obawy pracowników o stanowiska pracy są bezpodstawne gdyż mające powstać nowe oddziały wpłyną wręcz na wzrost zatrudnienia. Ewentualne zagrożenie według zastępcy prezydenta Grzegorza Haydera mogłoby dotyczyć jedynie pielęgniarek, biorąc pod uwagę jednak obecny stan liczebny tej grupy można mówić o problemie z brakiem niż nadwyżką.

Teren Szpitala Miejskiego bez zmian pozostanie własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

Anna Fortuna