Druga przemyska obwodnica. Czy to droga donikąd? Dziś odbyło się jej oficjalne otwarcie [galeria zdjęć]

30 kwietnia 2015

Dziś nastąpiło oficjalne otwarcie drugiej części drogi obwodowej Przemyśla, która między innymi ma odciążyć komunikację w centrum miasta. Przed wyborami samorządowymi, droga ta była reklamowana przez magistrat głównie jako nić komunikacyjna do przemyskiej podstrefy inwestycyjnej, której złe skomunikowanie z resztą Polski miało być główną przyczyną braku w niej niemal jakichkolwiek inwestycji. Dziś w trakcie otwarcia, niemożnością było dostrzec drogi łączącej obwodnicę ze strefą, a w przemowach decydentów padały głównie  słowa o łatwiejszej możliwości dotarcia do Kalwarii i wciąż nieistniejącego przejścia w Malhowicach.

Co prawda z nowej obwodnicy można korzystać już od początku kwietnia, jednak dopiero dzisiaj nastąpiło jej oficjalne otwarcie. W trakcie uroczystości, oprócz przemów, nastąpiło poświęcenie drogi i przecięcie wstęgi. W wydarzeniu tym wzięli udział między innymi prezydent Przemyśla, radni miejscy, parlamentarzyści, wiceminister infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska. Obecny był także Roman Heil,  syn Edwarda Heila, którego imieniem  nazwano jedną z nowo powstałych ulic.

Pracę nad drugą części obwodnicy rozpoczęto w roku 2013, wraz z nią powstał ciąg ścieżek rowerowych. W trakcie krótkiej przemowy prezydent Robert Choma przedstawił zalety drogi. Omijając miasto z łatwością możemy się dostać na Kalwarię oraz do Arłamowa – miejsc znanych w Polsce, którymi możemy się pochwalić. W przyszłości, obwodnicą będziemy mogli także dojechać do mającego powstać przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Tu, prezydent wyraził nadzieją, iż rząd i wojewoda szybko uporają się z wciąż nie rozpoczętą inwestycją. Droga ta ułatwi również współpracę z gminami ościennymi. Zapraszamy wszystkich inwestorów, którzy będą chcieli tutaj trafić na Podkarpacie, do Przemyśla mówił prezydent podkreślając iż droga ta jest wspólnym sukcesem.

O poprawie ekonomicznej i rozwojowi gospodarczemu dzięki nowej drodze mówił minister Rynasiewicz.

O znaczeniu drogi dla napływu inwestycji mówiła wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. –Ta obwodnica dla miasta Przemyśla jest bardzo ważna ponieważ ułatwia dostęp do specjalnej strefy ekonomicznej (…) W Przemyślu potrzeba nowych inwestycji, nowych miejsc pracy, wszyscy jesteśmy o tym bezwzględnie przekonani, że właśnie specjalne strefy ekonomiczne, które dają ułatwienia inwestorom przysparzają nowych miejsc pracy i tego Przemyślowi życzę aby znaleźli się biznesmeni, którzy zechcą w Przemyślu zainwestować. Według wojewody nie bez znaczenia jest Rozwój naszego regiony wspierają również wschodni obywatele robiący u nas zakupy na dużą skalę podkreślała wojewoda. Życzę aby Przemyśl dalej tak się rozwijał, życzę kolejnych wspaniałych inwestycji.

Wicemarszałek województwa Podkarpackiego Maria Kurowska podkreślała, że w szczególności dla Podkarpacia rozwój potencjału gospodarczego jest najważniejszy, pomoże on w wydobyciu atutów naszego regionu, przeskoczyć ograniczenia. Wszystko, to związane jest z dostępnością komunikacji.

Pomimo tych ważnych słów, mieszkańcy Przemyśla zauważają, że droga nie ma dla nich kluczowego znaczenia. Przechodzi przez rejony peryferyjne i słabo zamieszkałe, w żaden sposób nie wpływa na poziom ruchu samochodowego wewnątrz miasta. Z pierwszą nitką obwodnicy połączona jest dość zatłoczoną ulicą Lwowską. I dopóki we wciąż niemal martwej strefie ekonomicznej nie pojawią się nowi inwestorzy, a przejście graniczne w Malhowicach  będzie wciąz istniało jedynie w planach, droga może przypominać znane z filmów fabularnych, szosy amerykańskiego zachodu, na których cykanie świerszczy jest zakłócane dźwiękiem przejeżdżającego samochodu jedynie kilka razy dziennie.

Anna Fortuna, Piotr Gdula

[Not a valid template]