Czym grozi przerwa w ubezpieczeniu OC?

11 stycznia 2021

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu mechanicznego, musisz wiedzieć, że do każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce trzeba mieć przypisane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z jego użytkowaniem. Dopilnowane tego obowiązku stanowi wyraz odpowiedzialności wobec innych uczestników ruchu drogowego, a także pozwala uniknąć konsekwencji finansowych.

Na brak ciągłości OC nie może pozwolić sobie żaden właściciel pojazdu mechanicznego – chyba że jest to pojazd zabytkowy lub nieużytkowany i niezarejestrowany. Oznacza to, że nawet gdy nie korzystasz ze swojego auta, motocykla lub samochodu ciężarowego, co do zasady wciąż masz obowiązek posiadać takie ubezpieczenie komunikacyjne. Pamiętaj przy tym, że polisa jest przypisana nie do ciebie, lecz do konkretnego pojazdu, i musi być opłacana regularnie, dopóki jest on zarejestrowany. Co może się stać, jeśli nie opłacisz składki i nastąpi przerwa w OC?

Dlaczego uregulowanie na czas składki OC jest tak ważne?
Jako odpowiedzialny kierowca powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo swoim pasażerom, sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Chodzi tu przede wszystkim o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego, dbanie o stan techniczny pojazdu, czy też właśnie niedopuszczenie do przerwy w ubezpieczeniu. Dzięki takim działaniom dołożysz swoją małą cegiełkę do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, ale również unikniesz przykrych konsekwencji finansowych.  
Jeśli chodzi o potencjalne skutki i kary za niepłacenie OC, to można tu wyróżnić ich trzy podstawowe rodzaje. Pierwszym jest określona kara pieniężna z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, której dziś uniknąć jest bardzo trudno; wszystko za sprawą systemu informatycznego CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców), który pozwala łatwo sprawdzić najważniejsze informacje o dowolnym pojeździe, w tym jego status ubezpieczenia. Kolejną konsekwencją braku ciągłości OC lub samej zwłoki w zapłacie składki może być utrata zniżek u ubezpieczyciela.
Trzeci rodzaj kary za przerwę w OC może okazać się jednak najbardziej dotkliwy. Jest nim konieczność pokrycia z własnej kieszeni kosztów naprawy szkód, które wyrządzisz na zdrowiu lub mieniu innych osób swoim pojazdem. Ważna polisa OC uchroni cię przed takimi konsekwencjami i, co równie ważne, zapewni sprawną wypłatę odszkodowania – dzięki temu poszkodowani będą mogli skupić się na powrocie do zdrowia oraz szybko naprawić zniszczone mienie.

Jak nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu OC?
Ostatnia polisa straciła niedawno ważność i zastanawiasz się, jak uniknąć kary za brak ciągłości OC? Najprawdopodobniej w ogóle Ci ona nie grozi. Dziś jest bowiem tak, że gdy w terminie nie wypowiesz dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej, zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejny rok. Co ważne, jeśli wybrałeś polisę na raty, to nieopłacenie którejś składki również nie musi doprowadzić do braku ciągłości OC. Co zrobić, żeby tego uniknąć? W zasadzie nie są potrzebne żadne działania, bowiem nawet w przypadku zwłoki z płatnością ubezpieczyciel nie ma prawa wypowiedzieć Ci umowy przed terminem jej wygaśnięcia. Wiedz jednak, że w tej sytuacji, jeśli nie uregulujesz zaległych rat oraz odsetek karnych, ubezpieczenie nie zostanie automatycznie przedłużone.
Powyższe zasady nie mają zastosowania, gdy nabyłeś używany pojazd i korzystasz z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego właściciela. W tym wypadku jest tylko jeden sposób na to, jak uniknąć kary z UFG: musisz osobiście zadbać o zachowanie ciągłości OC i zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową.

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC w 2021 roku.
Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku, kary za brak OC mogą być dwie. Wysokość pierwszej z nich zależy od skali obrażeń poszkodowanych i zniszczeń ich mienia, dlatego może ona sięgać od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych, a nawet znacznie wyższych sum. Druga pojawi się nie tylko przy wypadku lub kolizji, ale i w każdym innym przypadku, gdy dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu. Ile konkretnie wyniesie? Kary za brak OC UFG są powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia krajowego, a także rodzajem użytkowanego pojazdu. Co więcej, na ich wysokość wpływa również długość przerwy w ubezpieczeniu. W przyszłym roku użytkownicy samochodów osobowych zapłacą 1120 zł (za zwłokę do 3 dni), 2800 zł (zwłoka od 4 do 14 dni) lub 5600 zł (zwłoka powyżej 14 dni). W przypadku posiadaczy motocykli kary za spóźnione OC sięgną odpowiednio: 190, 470 i 930 zł, a właścicieli samochodów ciężarowych: 1680, 4200 i 8400 zł.

Jak widać, z wielu względów naprawdę warto, a właściwie trzeba, posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dlatego jeśli kupujesz nowe auto lub kończy ci się ważność dotychczasowej polisy, wejdź na stronę: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-oc/ i przekonaj się, jak wygląda dobra oferta ubezpieczeniowa od cenionego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Artykuł sponsorowany