Były wiceburmistrz Przeworska nowym sekretarzem Urzędu Miejskiego w Przemyślu

14 maja 2015

Rozstrzygnięto konkurs na sekretarza Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Stanowisko obejmie Dariusz Łapa były zastępca burmistrza Przeworska.

Rozstrzygnięty konkurs na sekretarza Urzędu Miejskiego w Przemyślu był już czwartym z kolei.. Tym razem zgłosiło się do niego czterech kandydatów, z których tylko dwóch spełniło wymagania formalne i oni też zostali dopuszczenie do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego jakim była rozmowa kwalifikacyjna. Jednak do samej rozmowy zgłosił się tylko 37 -letni Dariusz Łapa, który uzyskał 143 punkty na 165 możliwych i tym samym spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze uzyskując liczbę punktów przewyższającą 70 % maksymalnej liczby, którą mógł uzyskać.

Dariusz Łapa związany jest z PiS, w latach 2002-2014 był radnym Przeworska, a w latach 2010-2014 był zastępcą burmistrza, a także pełnił obowiązki sekretarza urzędu.

Fot. Youtube