Chcą pomóc w odzyskiwaniu majątków na terenach dawnych Kresów Wschodnich

1 października 2015

Polacy na dawnych Kresach Wschodnich pozostawili majątki o wartości co najmniej 5 miliardów dolarów. Powiernictwo Kresowe chce pomóc w odzyskaniu mienia bądź też rekompensaty za nie. W naszym imieniu zrobią to bezpłatnie.

Lubelskie stowarzyszenie Powiernictwo Kresowe jest organizacją, która dąży do rewindykacji mienia polskiego na dawnych Kresach Wschodnich lub uzyskania za nie odszkodowań.

Wartość majątków pozostawionych przez Polaków na dawnych Kresach Wschodnich wynosi co najmniej 5 miliardów dolarów, a co najmniej 100 tys. obywateli Polski jest uprawnionych do zgłoszenia swoich roszczeń. Powiernictwo oferuje pomoc prawną wszystkim dawnym właścicielom majątków położonych w historycznych granicach Polski, a także zastępstwo procesowe i prowadzenie postępowań restytucyjnych.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy istnienia stowarzyszenia z roszczeniem zgłosiło się 600 osób, które obecnie przeszły wstępną weryfikację, kolejnych 1200 wciąż czeka.

Powiernictwo Kresowe w swoich działaniach chce wykorzystać fakt zdecydowania się Ukrainy na stowarzyszenie z Unią Europejską, przez co uznała ona równorzędność systemów prawnych. Zgodnie z tym krokiem Ukraina musi się wywiązać z europejskich obowiązków. Jeśli stowarzyszenie nie zdziała nic w sądach sprawy będzie kierować do Strasburga.

Pomoc oferowana ze strony powiernictwa jest całkowicie bezpłatna, wystarczy zgłosić się i wypełnić formularz.