W ramach oszczędności przemyscy radni otrzymają laptopy

1 października 2015

Przemyscy radni otrzymają laptopy, co ma pozwolić na zaoszczędzenie na drukowaniu. Co prawda sprzęt nie jest nowy, ale czy nie mógłby zostać lepiej wykorzystany ?

W ubiegłym roku, w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w ramach programu unijnego Podkarpacki System e-Administracji Publicznej wymieniono sprzęt komputerowy. Udało się wówczas zakupić 260 komputerów stacjonarnych oraz 70 laptopów.

Stare komputery stacjonarne przekazano m.in. do szkół. Laptopy z odzysku zaś jak się okazuje mają trafić do radnych, którzy na podstawie umowy użyczenia otrzymają je na czas swojej kadencji. Rozwiązanie, to ma być sposobem na przekonanie radnych do korzystania z elektronicznej wersji projektów, co pozwoli zaoszczędzić na drukowaniu ich.

Pomysł jest co najmniej dziwny. Wydaje się mało prawdopodobne, aby któryś z radnych nie posiadał komputera, jak i również aby otrzymanie laptopa nagle zmieniło jego przyzwyczajenia. Co więcej, jeśli któryś z radnych wyrazi chęć nadal otrzymywania projektów w formie papierowej, to tak też będzie.

Czy zatem nie było lepszego sposobu na wykorzystanie tego zalegającego sprzętu ? Nie brakuje w naszym mieście domów dziecka, świetlic środowiskowych itp. instytucji, które nie opływają w dostatku, a gdzie sprzęt tego rodzaju byłby dużym ułatwieniem i pomocą.

Anna Fortuna