Budżet Powiatu Przemyskiego na rok 2018 uchwalony. Jest wyższy od poprzedniego i nawet są w nim inwestycje

2 stycznia 2018

Radni Powiatu Przemyskiego podjęli uchwałę budżetową dla Powiatu Przemyskiego na rok 2018. Budżet znacznie przewyższa ten z roku poprzedniego, jest ambitny i nie brak w nim inwestycji ważnych dla mieszkańców.

Przyjęty jednogłośnie podczas czwartkowej sesji przez radnych powiatu przemyskiego budżet na rok 2018 znacznie przewyższa ten z roku poprzedniego. Planowane dochody dla powiatu przemyskiego w roku 2018 mają wynieść ponad 57 mln zł, a wydatki nieco ponad 59 mln zł.

To największy budżet obecnej kadencji. Jeśli udałoby się zrealizować wszystko zgodnie z planem mógłby on wynieść nawet około 70 mln zł. Byłby to precedens. Jest to budżet proinwestycyjny, rozbudowujący majątek powiatu, a co za tym idzie podnoszący poziom życia mieszkańców. – powiedział radny Józef Zubik, przewodniczący komisji budżetowo-finansowej, która pozytywnie zaopiniowała budżet.

Część planowanych zadań inwestycyjnych uda się zrealizować dzięki pozyskanym dofinansowaniom. Poza przebudową dróg w planie jest m.in. budowa mostu na rzece San w miejscowości Sielnica, przebudowa mostu w Nienadowej, Walawie i Kupiatyczach.
Jak podkreślił starosta Jan Pączek, gdy rozpoczynał kadencję budżet był na poziomie 18 mln zł. Mało, który samorząd na Podkarpaciu może się pochwalić wydatkami majątkowymi w wysokości prawie 40%. To pokazuje, że inwestujemy.

W zakresie zadań własnych powiatu przewidziano wzrost wydatków płacowych dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników administracyjnych w wysokości kwoty minimalnej dla pracowników mających poniżej 2100 zł, a dla pozostałych pracowników administracyjnych z wyjątkiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wzrost o 4,8% od stycznia 2018 r.

Budżet jest ambitny, duży, a stać nas na jeszcze więcej. Zrealizowanie go będzie sukcesem naszym i mieszkańców. – powiedział radny Jan Janusz.
Most w Sielnicy nie tylko poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców, ale także rozwiąże problemy turystyczne dla Pogórza Przemysko-Dynowskiego. – dodał radny Zbigniew Blecharczyk.

Planowany budżet powiatu przemyskiego na rok 2018 otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Anna Fortuna