Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował rok 2015

11 stycznia 2016

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował rok 2015. W okresie tym odnotowano wzrost ruchu na granicy polsko – ukraińskiej na Podkarpaciu.

Na granicy polsko – ukraińskiej na Podkarpaciu, w 2015 roku – charakterystycznym jest wzrost ruchu granicznego, zarówno osób ( o 15,6 %) jak i przekraczających granice środków transportu (8,5 %).

W 2015 roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili łącznie 11 492 694 podróżnych. Przejściem granicznym, które od lat, niezmiennie cieszy się największa popularności wśród podróżnych to Medyka, gdzie granice przekroczyło łącznie 5 102 070 osób. Znaczny wzrost ruchu granicznego odnotowano w otwartym w grudniu 2013 roku przejściu granicznym w Budomierzu.

W 2015 roku, kryzys migracyjny jaki miał miejsce na południu Europy, nie dotknął Podkarpacia ani granicy polsko-ukraińskiej, ale Straż Graniczna miała wypracowane na tę okoliczność stosowne procedury i starannie monitorowała sytuację.

Od początku 2015 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zatrzymali łącznie 203 sprawców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-ukraińską (tzw. granica zielona). Wśród nich zatrzymano 65 nielegalnych imigrantów zmierzających do Polski w celach ekonomicznych (migracja zarobkowa), 10 osób nielegalnie przekroczyło granicę dokonując przemytu papierosów z Ukrainy do Polski, a pozostałe 128 osób to m.in. osoby, które zabłądziły albo dokonały przekroczenia granicy nieświadomie np. zbierając runo leśne, wędrując szlakami turystycznymi.

Wśród imigrantów ekonomicznych (65 osób) zatrzymanych na tzw. zielonej granicy dominują obywatele Wietnamu (16), Gruzji (11) i Afganistanu (7), pozostałe osoby to obywatele Syrii, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii czy Rosji. W większości przypadków, osoby te przekraczały granice pojedynczo, nie była to migracja grupowa czy zorganizowana. Często też, osoby te już wcześniej przebywały na terenie Ukrainy, tam studiowały i mieszkały. Zatrzymane osoby zostały osadzone w Strzeżonym Ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu.

W 2015 roku funkcjonariusze ujawnili przemyt o łącznej wartości 10 432 628 zł. Składało się na to m.in. 505 380 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, prawie 2,5 tony tytoniu, ponad 8,5 tys. litrów alkoholu, wartość ujawnionych narkotyków 1 319 683 ilość ok. 42,6 kg, ponad 700 szt. tabletek , 30 kg bursztynu.

Na granicy państwa zatrzymano 167 pojazdów, które usiłowano przerzucić na Ukrainę. Najczęściej pojazdy te miały przerobione numery identyfikacyjne pojazdu VIN, dokumenty, figurowały jako kradzione w europejskich bazach danych. We wszystkich przypadkach kontrolerzy SG wykazali uzasadnione podejrzenie, że mogą one pochodzić z przestępstwa. Szacunkowa ich wartość to ok. 7 mln zł.

Niezmiennie na granicy polsko-ukraińskiej obserwujemy przestępstwa związane z fałszerstwami dokumentów. Łącznie, ujawniono 1 473 sztuk dokumentów podrobionych, przerobionych, cudzych czy wyłudzonych.