W ubiegłym roku w Przemyślu było więcej narodzin niż zgonów. Liczba mieszkańców jednak spada

11 stycznia 2016

Rok 2015 dla Przemyśla to pozytywny wynik demograficzny. Zmalała jednak liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w naszym mieście, najprawdopodobniej w skutek emigracji.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2015 w Przemyślu odnotowano 1179 urodzeń oraz 1051 zgonów. W okresie tym zawarto 417 małżeństw. Na koniec grudnia odnotowano 61 499 osób zameldowanych na pobyt stały w naszym mieście, w stosunku do roku 2014 jest to spadek o 720 osób.