Bezrobocie w Przemyślu sięga 16, 7 %

10 listopada 2014

Na terenie powiatu przemyskiego jest zarejestrowanych ponad 5 tysięcy osób bezrobotnych. Takie dane podaje Powiatowa Rada Zatrudnienia.

W ubiegły piątek, w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu odbyło się ostatnie posiedzenie w tej kadencji samorządu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada składa się z reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych. Pełni ona funkcję opiniodawczą i doradczą w sprawach polityki rynku pracy.

Podczas ostatniego posiedzenia przedstawiono dane z zakresu bezrobocia w powiecie przemyskim.

Okres

Miasto Przemyśl

na prawach powiatu

Powiat Przemyski

(ziemski)

Zarejestrowani

bezrobotni

Stopa bezrobocia

Zarejestrowani

bezrobotni

Stopa bezrobocia

1.

31.10.2002

5.817

18,1%

6.297

16,6%

2.

31.10.2010

5.416

19,2%

5.434

21,2%

3.

31.10.2014

4.628

16,7%

(na 30.09.14)

5.302

18,7%