Betlejemskie Światło Pokoju w poniedziałek dotrze do Przemyśla

19 grudnia 2014

W poniedziałek, na przemyskim Rynku o godzinie 15 zostanie przekazane Betlejemskie Światło Pokoju. Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP zaprasza mieszkańców Przemyśla do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Inicjatywa Betlejemskiego Światła Pokoju zrodziła się się w 1986 r w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Rok później austriaccy skauci rozpoczęli roznoszenie ognia z Betlejem do różnych instytucji, aby stało się ono symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Co roku spośród dzieci działających charytatywnie wybierane jest jedno, które odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Do Wiednia Światło przybywa drogą lotniczą. Tydzień przed Bożym Narodzeniem w Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Od 1991 r w betlejemskiej sztafecie bierze udział Związek Harcerstwa Polskiego. Światło przekazywane jest raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia on do Krakowa i Częstochowy skąd harcerze rozprzestrzeniają je po całym kraju.

Partnerami tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju jest Caritas Polska oraz Katolicka Agencja Informacyjna.

Fot. Rafał Porada – Urząd Miejski (Światełko Betlejemskie 2011)